Bulgarian Barcode of Life

Институт по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките е партньор в новосъздадения Национален консорциум по ДНК баркодиране – Bulgarian Barcode of Life (BgBOL)

 

На 27.09.2023 в зала “Проф. Марин Дринов” на Българска академия на науките се проведе Национален симпозиум „Създаване на български консорциум по ДНК баркодиране – Bulgarian Barcode of Life“.  Събитието беше организирано от Инициативен комитет, включващ седем институции: Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Национален природонаучен музей – БАН, Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехнически университет, Селскостопанска академия и Научно издателство Пенсофт.

Еднодневният симпозиум имаше за цел да представи съществуващите инициативи и организации, които прилагат методите на ДНК баркодиране за изучаване на биоразнообразието в България, както и да бъдат обобщени провежданите досега дискусии и организационни дейности, свързани със стартирането на Националната ДНК баркодинг инициатива. Събитието бе открито от доц. Ина Анева, научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология. Доц. Георги Бончев (ИФРГ – БАН) представи постиженията на завършващия мащабен проект BULCode. Гл. ас. д-р Анелия Бобева (ИБЕИ – БАН) обобщи генетичните изследвания, които се осъществяват от учените на ИБЕИ – БАН. Гл. ас. д-р Стефания Каменова (НПМ-БАН) посочи примери за метабаркодиране на хранителните мрежи на някои тревопасни животни. Доц. Мирослава Жипонова представи опита и стратегическите интереси на Софийския университет в областта на ДНК баркодинето. Проф. Иван Атанасов разказа за проучванията, които се осъществяват в Агробиоинститута на Селскостопанска академия, а проф. Петър Желев сподели опита на Лесотехнически университет в ДНК-баркодирането на таксономично сложни групи. Проф. Любомир Пенев (Пенсофт) представи възможностите за публикуване, разпространение и управление на данни от ДНК-баркодиране.

Симпозиумът завърши с подписването на споразумение за сътрудничество, с което беше създаден Националния консорциум по ДНК баркодиране Bulgarian Barcode of Life (BgBOL). Консорциумът щe представлява България  в iBOL (International Barcode of Life Consortium) и ще има задачата да координира, подкрепя и промотира изследванията по ДНК баркодиране в България.


↑ Top ↑

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952