Годишни отчети

2020

Годишен отчет на ИФРГ

2019

Годишен отчет на ИФРГ

2018

Годишен отчет на ИФРГ

2017

Годишен отчет на ИФРГ

2016

Годишен отчет на ИФРГ

2015

Годишен отчет на ИФРГ

2014

Годишен отчет на ИФРГ

2013

Годишен отчет на ИФРГ
Публикации
Цитирания

2012

Годишен отчет на ИФРГ
Приложения към Годишен отчет на ИФРГ
Публикации
Цитирания

2011

Годишен отчет на ИФРГ

2010

Годишен отчет на ИФРГ

2012 г.

Годишен отчет на ИФРГ (Adobe PDF 393 kB)

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952