Споразумения за сътрудничество

12-2018

Споразумение за сътрудничество между Институт по физиология на растенията – БАН и Лесотехнически университет.

11-2018

Споразумение за сътрудничество между Институт по физиология на растенията – БАН и Биологически факултет – СУ „Св. Кл. Охридски“.

11-2018

Споразумение за сътрудничество между Институт по физиология на растенията – БАН и Американски колеж – София.

09-2018

Споразумение за сътрудничество между Институт по физиология на растенията – БАН и Xinjiang Institute of Ecology and Geography – Chinese Academy of Sciences (China).

02-2017

Споразумение за сътрудничество между Институт по физиология на растенията и генетика – БАН и The Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

05-2016

Споразумение за сътрудничество между Институт по физиология на растенията и генетика – БАН и Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon, Португалия. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

11-2015

Споразумение за сътрудничество между Институт по физиология на растенията и генетика – БАН и Единен център за иновации за съвместна дейност в подкрепа на бизнеса и иновациите в България и Европа.

 

08-2015

Споразумение за сътрудничество по Програма Erasmus+ между Институт по физиология на растенията и генетика – БАН и Университет на Неапол Федерико II, Италия. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

 

 

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952