Споразумения за сътрудничество

09-2023

Споразумение за създаване на научноизследователски консорциум „Баркод на живота – България“ (BgBOL).

08-2020

Споразумение за сътрудничество между Института по физиология на растенията-БАН, Института по биоразнообразие-БАН и Университета в Хелзинки.

11-2018

Споразумение за сътрудничество между Институт по физиология на растенията – БАН и Биологически факултет – СУ „Св. Кл. Охридски“.

02-2017

Споразумение за сътрудничество между Институт по физиология на растенията и генетика – БАН и Института по ботаника към Чешката академия на науките.

11-2015

Споразумение за сътрудничество между Институт по физиология на растенията и генетика – БАН и Единен център за иновации за съвместна дейност в подкрепа на бизнеса и иновациите в България и Европа.

 

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952