Структура

Изследователско направление „Молекулярна биология и генетика“

Лаборатория ‘Регулация на генната експресия’
Лаборатория ‘Геномна динамика и стабилност’

Изследователско направление „Експериментална и приложна алгология“

Лаборатория ‘Експериментална и приложна алгология’

Изследователско направление „Растителна екофизиология“

Лаборатория ‘Растително-почвени взаимодействия’
Лаборатория ‘Фотосинтеза – активност и регулация’
Лаборатория ‘Регулатори на растежа и развитието на растенията’

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952