ЛАБОРАТОРИЯ „РЕГУЛАТОРИ НА РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЯТА“

Ръководител

Доцент д-р Десислава Тодорова

Блок 21, офис 103
Тел.: +359-2-9792676
Е-mail: dessita@bio21.bas.bg

Област на научни изследвания

Изследване на ролята на растежните регулатори за растежа и развитието на растенията при нормални и стресови условия. Търсене на възможности за повишаване на устойчивостта на растенията към абиотични и биотични стресови фактори чрез прилагане на нови или известни растежни регулатори. Разработване на in vitro модели за съхранение на генфонда на редки и застрашени видове, за повишаване на продуктивността на растенията, за стимулиране биосинтеза на ценни вторични метаболити.

Проекти

Постижения

Публикации

Екип

Десислава Тодорова – Доцент д-р
Офис 124, Лаб. 103
Тел.: 02-979-2676 или 2693
Е-mail: dessita@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Растежни регулатори, полиамини, фитохормони, стрес при растенията.
Искрен Сергиев – Доцент д-р
Офис 119, Лаб. 105
Тел.: 02-979-2698
Е-mail: iskren@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Синтетични растежни регулатори, фитохормони, цитокинини, антицитокинини, полиамини, хербициди, стрес при растенията.
Зорница Катерова – Главен асистент д-р

Офис 124, Лаб. 103
Тел.: 02-979-2676 или 2689
Е-mail: zkaterova.landzhova@gmail.com
Област на научни интереси: Растителен стрес, UV-стрес, полиамини.

Красимира Ташева – Главен асистент д-р

Офис, Лаб. 324
Тел.: 02-979-3675 или 2624
Е-mail: krasitasheva@yahoo.com, krasitasheva@abv.bg
Област на научни интереси: in vitro техники и генетични манипулации, микроразмножаване, епигенетика, синтез на вторични метаболити, биоинформатика; лечебни, застрашени и културни видове.

Ирина Москова – Главен асистент д-р

Лаб. 125
Тел.: 02-979-2694
Е-mail: imoskova@bio21.bas.bg
Област на научни интереси: Стрес при растенията, хербициди, растежни регулатори.

Елена Шопова – Главен асистент д-р

Лаб. 103
Тел.: 02-979-2694
Е-mail: kostei@abv.bg
Област на научни интереси: Абиотичен и биотичен стрес, окислителен стрес, антиоксиданти, хербициди.

Мария Петрова – Главен асистент д-р

Лаб. 324
Тел.: 02-979-2624
Е-mail: marry_petrova@yahoo.com
Област на научни интереси: Биотехнологии при лечебни растения, синтез на биологично активни вещества; клетъчни и тъканни култури; генетична трансформация. Растителни обекти на изследвания: планинска арника (Arnica montana L.), жълта тинтява (Gentiana lutea L.).

Маргарита Димитрова – Инженер-еколог

Лаб. 324
Тел.: 02-979-2624
Е-mail: mstoyadinova@abv.bg
Област на научни интереси: In vitro манипулации, микроразмножаване, in vitro мутагенезис, клетъчна селекция, абиотичен стрес, биотехнология за опазване на околната среда.

Людмила Димитрова – Специалист-биолог

Лаб. 125
Тел.: 02-979-2694
Е-mail:
Област на научни интереси: In vitro микроразмножаване, растежни регулатори, растителен стрес.

Трендафил Недев – Специалист-биолог

Лаб. 123
Тел: +359 2 979 26 92
Област на научни интереси: лабораторни анализи с ин витро размножаване на растения.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952