Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.

13-12-2013

Публична покана N:9023876

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Доставка на научно-изследователска и друга апаратура.

Към пълната документация

23-10-2013

Обществена поръчка N:566032

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Oткрита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Към пълната документация

17-08-2013

Открита процедура за МОП с опростени правила N:555851

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

Към пълната документация

09-05-2013

Публична покана N:9015226

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 4 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

Към пълната документация

05-03-2013

Публична покана N:9012799

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 7 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

Към пълната документация

01-03-2013

Публична покана N:9012727

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно извършване на хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно при служебни пътувания в Република България и останалите страни от Европейския съюз за командировките на целевата група по проект № BG051PO001-3.3.06-0025 Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“.

Към пълната документация

15-02-2013

Публична покана N:9012278

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Доставка на научно-изследователска и друга апаратура.

Към пълната документация

06-02-2013

Обявление за Обществена поръчка N:522553

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Към пълната документация

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952