Научен съвет на ИФРГ

Научен съвет за мандат 2022-2026 г. избран с решение на Общото събрание на Института по физиология на растенията и генетика на заседание проведено на 10-11-2022 г.

Решения на Научния съвет

Състав на Научния съвет

 • Професор дбн Виолета Великова – Председател
 • Доцент д-р Людмила Симова – Зам. председател
 • Професор д-р Валя Василева
 • Професор д-р Катя Георгиева
 • Професор д-р Светлана Мишева
 • Професор д-р Анелия Добрикова (ИБФБМИ – БАН)
 • Доцент д-р Албена Иванова
 • Доцент д-р Григор Зехиров
 • Доцент д-р Десислава Тодорова
 • Доцент д-р Искрен Сергиев
 • Доцент д-р Ирина Васева
 • Доцент д-р Калина Ананиева
 • Доцент д-р Мария Генева
 • Доцент д-р Анна Ганева (ИБЕИ – БАН)
 • Доцент д-р Галина Радева (ИМБ – БАН)
 • Гл. асистент д-р Ирина Бойчева – Млад учен

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952