Научен съвет на ИФРГ

Научен съвет за мандат 2018-2022 г. избран с решение на Общото събрание на Института по физиология на растенията и генетика на заседание проведено на 06-11-2018 г.

Решения на Научния съвет

Състав на Научния съвет

 • Проф. д-р Валя Василева
 • Проф. д-р Виолета Великова
 • Проф. дсн Георги Георгиев
 • Проф. д-р Катя Георгиева
 • Проф. дн Николай Динев
 • Проф. д-р Светлана Мишева
 • Проф. дхн Станислав Рангелов
 • Проф. д-р Ира Станчева
 • Проф. дбн Стефка Танева
 • Доц. д-р Калина Ананиева
 • Доц. д-р Ирина Васева
 • Доц. д-р Румяна Василевска-Иванова
 • Доц. д-р Мария Генева
 • Доц. д-р Григор Зехиров
 • Доц. д-р Албена Иванова
 • Доц. д-р Пламен Пиларски
 • Доц. д-р Галина Радева
 • Доц. д-р Искрен Сергиев
 • Доц. д-р Людмила Симова
 • Доц. д-р Десислава Тодорова
 • Асист. д-р Ирина Бойчева (млад учен)

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952