Научен съвет

Научен съвет за периода 2014-2018 г. избран с решение на Общото събрание на Института по физиология на растенията и генетика.

 1. Акад. Атанас Атанасов
 2. Проф. дбн  Диана Петкова
 3. Проф. д-р Виолета Великова
 4. Проф. д-р Ира Станчева
 5. Проф. д-р Катя Георгиева
 6. Проф. д-р Румяна Миронова
 7. Проф. д-р Снежанка Дончева
 8. Проф. д-р Валя Василева
 9. Доц. д-р Ели Зайова
 10. Доц. д-р Искрен Сергиев
 11. Доц. д-р Калина Ананиева
 12. Доц. д-р Людмила Симова
 13. Доц. д-р Пламен Пиларски
 14. Доц. д-р Румяна Василевска-Иванова
 15. Доц. д-р Светлана Ланджева
 16. Доц. д-р Десислава Тодорова
 17. Доц. д-р Мария Генева
 18. Доц. д-р Албена Иванова
 19. Доц. д-р Леонид Пенков
 20. Доц. д-р Григор Зехиров
 21. Гл. асистент д-р Иван Илиев (аташиран млад учен)

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952