Обяви

04-03-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – 4 км., състоящ се от масивна, стоманено-стъклена оранжерия с намиращи се в нея спомагателни помещения с обща площ 820.00 кв. м. и прилежаща, открита площ от 2200 кв. м.
Наемна цена: по договаряне.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-05-2020 г.

Телефон за контакт
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

04-03-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – 4 км., както следва:

 • 860.00 кв. м. оранжерийна площ със спомагателни помещения към нея
 • 296.00 кв. м. прилежаща открита площ
 • 108.00 кв. м. открита площ, върху която е монтирана временна, сглобяема постройка

Наемна цена: по договаряне.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-05-2020 г.

Телефон за контакт
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

14-02-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“, НК на БАН 4 км. – сглобяема постройка с бетонна основа – помещение 30 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 25-02-2020 г.

28-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., Част от масивна едноетажна сграда – 30 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

28-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, база Околовръстен път 11-13 км., сграда «Вегетационна къща»  помещение с площ от 30 /тридесет/ кв. м.
Минимална наемна цена: 2.20 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

24-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, общ. Панчарево, с. Горни Лозен, Стопански двор. Едноетажна сграда, склад – 200 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

29-11-2019

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот находящ се в Институт по физиология на растенията и генетика – землище с. Горни Лозен, представляващ площ от 200 кв. м. от метално хале, което е с обща площ от 720 кв. м.
Минимална наемна цена: 1.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 06-12-2019 г.

29-11-2019

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на в Институт по физиология на растенията и генетика, землище – с. Горни Лозен, прилежащ до сервитутната зона към автомагистрала „Тракия”, представляващ терен с площ от 600 кв.м., както следва:

 • 100 кв. м. търговска площ
 • 500 кв. м. прилежаща площ

Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. за търговска площ и 0.5 евро за кв. м. за прилежаща площ.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 06-12-2019 г.

18-11-2019

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес гр. София, общ. Панчарево, Околовръстен път 13 км. – 40 кв. м. земна площ от собствения си недвижим имот, прилежащ до сервитутната зона на Околовръстния път – София.
Минимална наемна цена: 2.50 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 28-11-2019 г.

03-10-2019

Обявление за публична продан

Обявление

09-09-2019

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес гр. София, общ. Панчарево, Околовръстен път 13 км. – Част от сграда „СОЦИАЛНО БИТОВ КОМПЛЕКС“, находяща се на територията на Институт по физиология на растенията и генетика – 1 етаж. Помещението е с площ 600.00 кв. м.
Минимална наемна цена за помещението: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 20-09-2019 г.

01-04-2019

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София 1632, общ. Столична, р-н “Овча купел”, ул. «Маестро Кънев» 72, представляващ: помещение с площ 80.00 (осемдесет) кв. м. на 1 етаж – сграда 1.

Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 15-04-2019 г.

01-12-2018

Обява:

ИФРГ отдава под наем, за временно и възмездно ползване недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» 72, представляващ 5 /пет/ помещения с обща площ от 166.00 кв. м. и дворно мясно 50.00 кв. м. Разпределение на помещенията по квадратура е следната:

а/ помощно помещение в сграда №2 с площ от 30.00 кв. м.
б/ помещение на 1 етаж в сграда №3 с площ 40.00 кв. м.
в/ помещение на 1 етаж в сграда №3 с площ 48.00 кв. м.
г/ помощно помещение на 1 етаж в сграда №4 с площ 48.00 кв. м.
д/ дворно място пред сграда №3 с площ от 50.00 кв. м.
е/ помощно помещение на 1 етаж в сграда №4 с площ 10.00 кв. м.

Минимална наемна цена: 3.50 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 17-12-2018 г.

09-08-2018

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: Околовръстен път 13км, Административна сграда, представляващ четири помещения, както следва:

 • две лаборатории с площ, съответно 44 кв. м. и 28.00 кв. м.
 • две помещения, подходящи за кабинети с площ по 15.00 кв. м.

Минимална наемна цена: 3.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 22-08-2018 г.

20-07-2018

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, ул. «Акад. Г. Бончев», бл. 21, Вегетационна къща, НК 1 на БАН, 4-ти км, представляващ: помещение с площ 20.00 /двадесет/ кв.м. на 2 етаж – североизточно.

Минимална наемна цена за помещението: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 20-08-2018 г.

02-07-2018

Обява:

На вниманието на всички ПН3 и СА3 на БАН. Ръководството на ИФРГ – БАН предлага за продажба следните, излезли от употреба ДМА:

 1. Точило стационарно (28.11.1968г.) Инв. № 2313 400 лв.
 2. Абрихт електрически (21.12.1960г.) Инв. № 2276 1000 лв.
 3. Банциг (28.07.1960г.) Инв. № 2279 750 лв.
 4. Чук въздушен (29.03.1974г.) Инв. № 2301 1500 лв.
 5. Фреза дърводелска (29.11.1960г.) Инв. № 2300 400 лв.
 6. Струг С-8-М с таб. Шайба Инв. № 2350 1700 лв.
 7. Шмиргелов апарат ША-200 Инв. № 2351 255 лв.
 8. Бормашина настолна Б-12 Инв. № 2347 1050 лв.

За контакти тел. – 02 979 3683 или 0898674383
инж. Живка Стойнова

11-06-2018

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се в гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» 72 и представляващ: помещение, част от сграда, с площ 51.15 кв. м. и територия-прилежаща част към сградата, с площ 4.00 дка, подходяща за опитно поле.
Минимална наемна цена за помещението е 2.00 евро на кв. м. и 50.00 евро на декар.
Максимален срок за наемане: 5 години.
Краен срок за подаване на офертите: 30-06-2018 г.

Обяви – Архив

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952