Обяви

01-04-2022

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот – терен, находящ се на адрес гр. София, до сервитутната зона на “Околовръстен път”  – 13 км., посока с. Казичене, а именно:

Градински център с обща площ  600 кв. м., от които:

 • 100 кв. м. за търговска площ
 • 500 кв. м. за прилежаща площ

Наемна цена – по договаряне.
Максимален срок за наемане на имота – 5 години.
Краен срок за подаване на офертите – 15-04-2022 г.

Телефон за контакт:
02 979 2606
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

10-11-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» № 72, представляващ 5 /пет/ помещения с обща площ 170.00 кв.м. и дворно място 50.00 кв.м.
Разпределението на помещенията по квадратура е следната:

1 – помощно помещение в сграда №2 с площ от 30.00 кв.м.; – минимална наемна цена – 1.25 евро/кв.м. /без ДДС/
2 – помещение на 1 етаж в сграда №3 с площ 40.00 кв.м.; – минимална наемна цена – 2.20 евро/кв.м. /без ДДС/
3 – помещение на 1 етаж в сграда №3 с площ 48.00 кв.м.- минимална наемна цена – 2.20 евро/кв.м. /без ДДС/
4 – помощно помещение на 1 етаж в сграда №4 с площ 42.00 кв.м. минимална наемна цена – 1.25 евро/кв.м. /без ДДС/
5 – част от дворно място пред сграда №3 с площ 50.00 кв.м.- минимална наемна цена – 1.00 евро/кв.м. /без ДДС/
6 – помещение – склад на 1 етаж в сграда №4 с площ 10.00 кв.м. – минимална наемна цена – 2.00 евро/кв.м. /без ДДС/

Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 18.11.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

10-11-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: Землище с. Лозен, прилежащ до сервитутната зона към автомагистрала “Тракия”.

Терен от 360 кв.м., както следва:
– 110 кв.м. търговска площ;
– 250 кв.м. прилежаща площ;.

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: 3.00 евро./кв.м. /без ДДС/
Препоръчителна минимална цена за прилежащата площ: 1.00 евро./кв.м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 18.11.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

10-11-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем площ от 1 /един/ кв.м. от фоайето на сграда, находяща се на адрес гр. София ул. «Акад. Георги Бончев», блок 21, подходяща за монтиране на вендинг машина за пакетирани храни и напитки.

Препоръчителна минимална наемна цена: 100 лева на кв.м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 18.11.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

10-09-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София 1113, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН – 4 км., Вегетационна къща, както следва:

Помещение на 1 ет. с площ от 30.00 /тридесет/ кв.м.
Минимална наемна цена 3 евро/кв.м.

Максимален срок за наемане на имота – 3 години, считано от 01.10.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

23-08-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот – терен, находящ се на адрес гр. София, до сервитутната зона на “Околовръстен път” – 13 км., посока с. Казичене, а именно:

Градински център с обща площ 600 кв.м., от които:
– 100 кв.м. за търговска площ;
– 500 кв.м. за прилежаща площ;

Наемна цена – по договаряне;
Максимален срок за наемане на имота – 5 години;
Краен срок за подаване на офертите – 05.09.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

23-08-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, община Панчарево, база «Околовръстен път» 13 км, част от страда “Социално Битов Комплекс”.

Кухненско помещение с площ 80 кв.м.
Цена  – по договаряне.
Максимален срок за наемане 5 години.
Краен срок за подаване на офертите  05.09.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

16-07-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, община Панчарево, база «Околовръстен път» 13 км, на втория етаж на страда “Социално Битов Комплекс”.
Две помещения с обща площ 20 кв.м. /стая 14 кв. м. и санитарен възел 6 кв. м.

Цена  – 4.00 евро/кв. м.
Максимален срок за наемане 3 години.

Телефон за контакт:
02/ 979 26 06
0898 674 383
инж. Ж. Стойнова

06-07-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София 1113, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН-4 км., Вегетационна къща, както следва:

 • 4 помещения с обща площ 69 кв. м. на 1 ет. на сградата.
  Минимална наемна цена 3 евро/ кв. м.

Максимален срок за наемане на имота – 3 години, считано от 01.08.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

01-07-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София 1113, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН-4 км., Вегетационна къща, както следва:

 • Помещения на 1 ет. в северната част на сградата – 2 /две/ помещения с обща площ от 26.00 /двадесет и шест/ кв. м. – в това число 22.00 кв. м. кафене и 4.00 кв. м. сервизно помещение /тоалетна/ към него.
  Минимална наемна цена 4 евро/кв. м за кафенето и сервизното помещение към него.
 • Помещение с площ 5 кв. м. – мазе.
  Минимална наемна цена 2 евро/кв. м.
 • Дворно място с площ от 50.00 / петдесет/ кв.м., което се отдава под наем само за времето от първи май до първи октомври на всяка календарна година от срока на договора. Минимална наемна цена 0.5 евро/кв. м.

Максимален срок за наемане на имота – 3 години.
Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

12-05-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София 1113, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН-4 км., Вегетационна къща, както следва:

 • Помещения на 1 ет. в северната част на сградата – 2 /две/ помещения с обща площ от 26.00 /двадесет и шест/ кв. м. – в това число 22.00 кв. м. кафене и 4.00 кв. м. сервизно помещение /тоалетна/ към него.
  Препоръчителна наемна цена 5 евро/кв. м. за кафенето и сервизното помещение към него.
 • Помещение с площ 5 кв. м. – мазе.
  Минимална наемна цена 3 евро/кв. м.
 • Дворно място с площ от 50.00 / петдесет / кв.м., което се отдава под наем само за времето от първи май до първи октомври на всяка календарна година от срока на договора.
  Минимална наемна цена 0.5 евро/кв. м.

Максимален срок за наемане на имота – 3 години, считано от 01.07.2021 г.
Краен срок за подаване на заявления – 31.05.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

06-01-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, община Столична, бул. „Цариградско шосе“ № 72, Научен комплекс – 1 БАН, представляващ помещение от 15.00 (петнадесет) кв.м и коридор от 15.00 /петнадесет/ кв.м на първи етаж във Вегетационната къща на Института.

Минимална наемна цена: 3.50 евро на кв. м./без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.

Обяви – Архив

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952