Обяви

15-09-2022

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика търси да назначи служител на позицията специалист „Биолог“.
Изискванията към заемащия длъжността включват:
1. Висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ в сферата на биологията;
2. Точност, коректност и лоялност;
3. Добри комуникационни умения;

Институтът предлага:
1. Постоянен трудов договор;
2. Дългосрочно сътрудничество;
3. Възможност за развитие и повишаване на квалификацията.

Ако се интересувате от нашето предложение, изпратете подробна автобиография и актуална снимка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

За контакт:
Лиляна Огнянова – Човешки ресурси ИФРГ-БАН
Тел.: +359-2-9792606; +359-895665810
E-mail: office-ifrg@bio21.bas.bg

01-04-2022

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот – терен, находящ се на адрес гр. София, до сервитутната зона на “Околовръстен път”  – 13 км., посока с. Казичене, а именно:

Градински център с обща площ  600 кв. м., от които:

  • 100 кв. м. за търговска площ
  • 500 кв. м. за прилежаща площ

Наемна цена – по договаряне.
Максимален срок за наемане на имота – 5 години.
Краен срок за подаване на офертите – 15-04-2022 г.

Телефон за контакт:
02 979 2606
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

Обяви – Архив

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952