Обяви

15-03-2024

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот – помещение – 20 кв. м. от сграда «Вегетационна къща», находяща се на територията на Институт по физиология на растенията и генетика, гр. София, Опитна база Околовръстен път 11-13 км.

Препоръчителна минимална цена за 1 кв. м. – 2.30 евро /без ДДС/.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 26.03.2024 г.

Телефон за контакт:
02/9793683
0898674383
инж. Ж. Стойнова

01-03-2024

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот – едно помещение – 60 кв. м. от сграда «Администрация», находяща се на територията на Институт по физиология на растенията и генетика, гр. София, Опитна база Околовръстен път 11-13 км.

Препоръчителна минимална цена за 1 кв. м. – 2.30 евро /без ДДС/.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 13.03.2024 г.

Телефон за контакт:
02/9793683
0898674383
инж. Ж. Стойнова

15-01-2024

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН-4 км., както следва:

Помещение с площ 30.00 кв. м., част от площта на сглобяема постройка с бетонна основа

Препоръчителна минимална цена за 1 кв. м. – 2.30 евро.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 25.01.2024 г.

Телефон за контакт:
02/9792683
0898674383
инж. Ж. Стойнова

15-02-2023

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот 3 броя помещения от сграда на «Вегетационна къща», находяща се на територията на Институт по физиология на растенията и генетика, гр. София, Опитна база Околовръстен път 11-13 км., както следва:

Едно помещение от 30.00 кв. м.
Две помещения по 15 кв. м.

Препоръчителна минимална цена за 1 кв. м. – 3.00 евро /без ДДС/.
Максимален срок за наемане: 3 години
Краен срок за подаване на заявленията: 24.02.2023 г.

Телефон за контакт:
02/9792606
0898674383
инж. Ж. Стойнова

15-02-2023

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот – оранжери с адрес: землище с. Казичане, Опитна база Околовръстен път 11-13 км, след южна дъга, както следва:

Два броя оранжерии
Eдин сектор от 4 000 кв. м
Eдин сектор от 5 000 кв. м.

Препоръчителна минимална цена: 2.00 евро./кв.м., без ДДС
Максимален срок за наемане: 3 години
Краен срок за подаване на заявленията: 24.02.2023 г.

Телефон за контакт:
02/9792606
0898674383
инж. Ж. Стойнова

10-11-2022

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, община Панчарево, база «Околовръстен път» 13 км, част от страда “Социално Битов Комплекс”.
Пет помещения с коридор на първия етаж с обща площ 110 кв.м.

Цена: 3.00 евро./кв.м.
Максимален срок за наемане: 3 години
Краен срок за подаване на заявленията: 21.11.2022 г.

Телефон за контакт:
02/9792606
0898674383
инж. Ж. Стойнова

31-10-2022

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за „асистент“ по професионално направление 4.3 „Биологически науки”, специалност „Физиология на растенията“, към лаборатория „Приложна генетика и растителни биотехнологии”, със срок ЕДИН месец, считано от 31.10.2022 г.

Справки и документи в Института, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, тел. 02/979-26-06.

17-10-2022

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за „асистент“ по професионално направление 4.3 „Биологически науки”, специалност „Генетика“, към лаборатория „Геномна динамика и стабилност”, със срок ЕДИН месец, считано от 17.10.2022 г.

Справки и документи в Института, адрес: гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 21, тел. 02/979-26-06.

14-10-2022

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» № 72, представляващ 2 /две/ помещения на първия етаж на сграда, с обща площ 40.00 кв.м.

Максимален срок за наемане: 3 години
Краен срок за подаване на офертите: 24.10.2022 г.
Препоръчителна минимална цена: 2.10 евро./кв.м. без ДДС

Телефон за контакт:
02/979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

14-10-2022

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот оранжерии с адрес: землище с. Казичане, Опитна база Околовръстен път 11-13 км, след южна дъга, както следва:
Два броя оранжерии – един сектор от 4 000 кв. м. и един от 5000 кв. м.

Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 31.10.2022 г.
Препоръчителна минимална цена: 1.00 евро./кв.м без ДДС

Телефон за контакт:
02/979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

15-09-2022

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика търси да назначи служител на позицията специалист „Биолог“.
Изискванията към заемащия длъжността включват:
1. Висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ в сферата на биологията;
2. Точност, коректност и лоялност;
3. Добри комуникационни умения;

Институтът предлага:
1. Постоянен трудов договор;
2. Дългосрочно сътрудничество;
3. Възможност за развитие и повишаване на квалификацията.

Ако се интересувате от нашето предложение, изпратете подробна автобиография и актуална снимка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

За контакт:
Лиляна Огнянова – Човешки ресурси ИФРГ-БАН
Тел.: +359-2-9792606; +359-895665810
E-mail: office-ifrg@bio21.bas.bg

01-04-2022

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот – терен, находящ се на адрес гр. София, до сервитутната зона на “Околовръстен път”  – 13 км., посока с. Казичене, а именно:

Градински център с обща площ  600 кв. м., от които:

  • 100 кв. м. за търговска площ
  • 500 кв. м. за прилежаща площ

Наемна цена – по договаряне.
Максимален срок за наемане на имота – 5 години.
Краен срок за подаване на офертите – 15-04-2022 г.

Телефон за контакт:
02 979 2606
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

Обяви – Архив

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952