Обяви

03-06-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., както следва: 50 кв. м. земна площ от собствения си недвижим имот, прилежащ до сервитутната зона на Околовръстен път – София.
Наемна цена: 2.5 евро на кв м. /без ДДС/.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-06-2020 г.

07-05-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., част от двуетажна битова сграда-столова, както следва:

  • Помещения на втория етаж с площ 130.00 кв м за офиси. Минимална наемна цена: 3.0 евро на кв. м. /без ДДС/
  • Помещения в мазето с площ 130.00 кв м за складови нужди. Минимална наемна цена: 2.0 евро на кв. м. /без ДДС/

Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 30.05.2020 г.

04-03-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – 4 км., състоящ се от масивна, стоманено-стъклена оранжерия с намиращи се в нея спомагателни помещения с обща площ 820.00 кв. м. и прилежаща, открита площ от 2200 кв. м.
Наемна цена: по договаряне.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-05-2020 г.

Телефон за контакт
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

04-03-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – 4 км., както следва:

  • 860.00 кв. м. оранжерийна площ със спомагателни помещения към нея
  • 296.00 кв. м. прилежаща открита площ
  • 108.00 кв. м. открита площ, върху която е монтирана временна, сглобяема постройка

Наемна цена: по договаряне.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-05-2020 г.

Телефон за контакт
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

14-02-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“, НК на БАН 4 км. – сглобяема постройка с бетонна основа – помещение 30 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 25-02-2020 г.

28-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., Част от масивна едноетажна сграда – 30 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

28-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, база Околовръстен път 11-13 км., сграда «Вегетационна къща»  помещение с площ от 30 /тридесет/ кв. м.
Минимална наемна цена: 2.20 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

24-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, общ. Панчарево, с. Горни Лозен, Стопански двор. Едноетажна сграда, склад – 200 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

Обяви – Архив

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952