Обяви – Архив

10-11-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» № 72, представляващ 5 /пет/ помещения с обща площ 170.00 кв.м. и дворно място 50.00 кв.м.
Разпределението на помещенията по квадратура е следната:

1 – помощно помещение в сграда №2 с площ от 30.00 кв.м.; – минимална наемна цена – 1.25 евро/кв.м. /без ДДС/
2 – помещение на 1 етаж в сграда №3 с площ 40.00 кв.м.; – минимална наемна цена – 2.20 евро/кв.м. /без ДДС/
3 – помещение на 1 етаж в сграда №3 с площ 48.00 кв.м.- минимална наемна цена – 2.20 евро/кв.м. /без ДДС/
4 – помощно помещение на 1 етаж в сграда №4 с площ 42.00 кв.м. минимална наемна цена – 1.25 евро/кв.м. /без ДДС/
5 – част от дворно място пред сграда №3 с площ 50.00 кв.м.- минимална наемна цена – 1.00 евро/кв.м. /без ДДС/
6 – помещение – склад на 1 етаж в сграда №4 с площ 10.00 кв.м. – минимална наемна цена – 2.00 евро/кв.м. /без ДДС/

Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 18.11.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

10-11-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: Землище с. Лозен, прилежащ до сервитутната зона към автомагистрала “Тракия”.

Терен от 360 кв.м., както следва:
– 110 кв.м. търговска площ;
– 250 кв.м. прилежаща площ;.

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: 3.00 евро./кв.м. /без ДДС/
Препоръчителна минимална цена за прилежащата площ: 1.00 евро./кв.м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 18.11.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

10-11-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН отдава под наем площ от 1 /един/ кв.м. от фоайето на сграда, находяща се на адрес гр. София ул. «Акад. Георги Бончев», блок 21, подходяща за монтиране на вендинг машина за пакетирани храни и напитки.

Препоръчителна минимална наемна цена: 100 лева на кв.м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 18.11.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

10-09-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София 1113, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН – 4 км., Вегетационна къща, както следва:

Помещение на 1 ет. с площ от 30.00 /тридесет/ кв.м.
Минимална наемна цена 3 евро/кв.м.

Максимален срок за наемане на имота – 3 години, считано от 01.10.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

23-08-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот – терен, находящ се на адрес гр. София, до сервитутната зона на “Околовръстен път” – 13 км., посока с. Казичене, а именно:

Градински център с обща площ 600 кв.м., от които:
– 100 кв.м. за търговска площ;
– 500 кв.м. за прилежаща площ;

Наемна цена – по договаряне;
Максимален срок за наемане на имота – 5 години;
Краен срок за подаване на офертите – 05.09.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

23-08-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, община Панчарево, база «Околовръстен път» 13 км, част от страда “Социално Битов Комплекс”.

Кухненско помещение с площ 80 кв.м.
Цена  – по договаряне.
Максимален срок за наемане 5 години.
Краен срок за подаване на офертите  05.09.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

16-07-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, община Панчарево, база «Околовръстен път» 13 км, на втория етаж на страда “Социално Битов Комплекс”.
Две помещения с обща площ 20 кв.м. /стая 14 кв. м. и санитарен възел 6 кв. м.

Цена  – 4.00 евро/кв. м.
Максимален срок за наемане 3 години.

Телефон за контакт:
02/ 979 26 06
0898 674 383
инж. Ж. Стойнова

06-07-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София 1113, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН-4 км., Вегетационна къща, както следва:

 • 4 помещения с обща площ 69 кв. м. на 1 ет. на сградата.
  Минимална наемна цена 3 евро/ кв. м.

Максимален срок за наемане на имота – 3 години, считано от 01.08.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

01-07-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София 1113, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН-4 км., Вегетационна къща, както следва:

 • Помещения на 1 ет. в северната част на сградата – 2 /две/ помещения с обща площ от 26.00 /двадесет и шест/ кв. м. – в това число 22.00 кв. м. кафене и 4.00 кв. м. сервизно помещение /тоалетна/ към него.
  Минимална наемна цена 4 евро/кв. м за кафенето и сервизното помещение към него.
 • Помещение с площ 5 кв. м. – мазе.
  Минимална наемна цена 2 евро/кв. м.
 • Дворно място с площ от 50.00 / петдесет/ кв.м., което се отдава под наем само за времето от първи май до първи октомври на всяка календарна година от срока на договора. Минимална наемна цена 0.5 евро/кв. м.

Максимален срок за наемане на имота – 3 години.
Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

12-05-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София 1113, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН-4 км., Вегетационна къща, както следва:

 • Помещения на 1 ет. в северната част на сградата – 2 /две/ помещения с обща площ от 26.00 /двадесет и шест/ кв. м. – в това число 22.00 кв. м. кафене и 4.00 кв. м. сервизно помещение /тоалетна/ към него.
  Препоръчителна наемна цена 5 евро/кв. м. за кафенето и сервизното помещение към него.
 • Помещение с площ 5 кв. м. – мазе.
  Минимална наемна цена 3 евро/кв. м.
 • Дворно място с площ от 50.00 / петдесет / кв.м., което се отдава под наем само за времето от първи май до първи октомври на всяка календарна година от срока на договора.
  Минимална наемна цена 0.5 евро/кв. м.

Максимален срок за наемане на имота – 3 години, считано от 01.07.2021 г.
Краен срок за подаване на заявления – 31.05.2021 г.

Телефон за контакт:
02 979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

06-01-2021

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, община Столична, бул. „Цариградско шосе“ № 72, Научен комплекс – 1 БАН, представляващ помещение от 15.00 (петнадесет) кв.м и коридор от 15.00 /петнадесет/ кв.м на първи етаж във Вегетационната къща на Института.

Минимална наемна цена: 3.50 евро на кв. м./без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.

11-11-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем част от сградата на «Вегетационна къща», находяща се на територията на Институт по Физиология на Растенията и Генетика, гр. София, база Околовръстен път 11-13 км., помещение с площ от 50 кв.м. /петдесет/.

Препоръчителна минимална цена за 1 кв. м. /2.50 евро /без ДДС/
Максимален срок за наемане 3 години, считано от 01.12.2020 г.
Краен срок за подаване на заявление за наемане – 18.11.2020 г.

31-10-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: землище с. Лозен, прилежащ до сервитутната зона към автомагистрала “Тракия”., както следва:

1. Терен от 290 кв.м., както следва :

 • 100.00 кв.м. търговска площ;
 • 190.00 кв.м. прилежаща площ.

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: 1 кв. м. 3.00 евро.
Препоръчителна минимална цена за прилежащата площ: 1 кв. м. 1.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

2. Терен от 210.00 кв.м., както следва:

 • 60.00 кв.м. търговска площ;
 • 150.00 кв.м. прилежаща площ.

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: 1 кв. м. 3.00 евро.
Препоръчителна минимална цена за прилежащата площ: 1 кв. м. 1.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

3. Терен от 370.00 кв.м., както следва :

 • 120.00 кв.м. търговска площ;
 • 250.00 кв.м. прилежаща площ.

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: 1 кв. м. 3.00 евро.
Препоръчителна минимална цена за прилежащата площ: 1 кв. м. 1.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

Телефон за контакт:
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

31-10-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: землище с. Казичане, до околовръстен път, след южна дъга, както следва:

1. Терен от 30.00 кв.м., както следва:

 • 15.00 кв.м. търговска площ;
 • 15.00 кв.м. прилежаща площ.

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: за 1 кв. м. 3.00 евро.
Препоръчителна минимална цена за прилежащата площ: за 1 кв. м. 1.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

2. Терен от 40.00 кв.м., търговска площ

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: за 1 кв. м. 3.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

3. 1 кв.м. площ от фоайето в сградаАдминистрация

Препоръчителна минимална цена за търговската площ: 1 кв. м. 30.00 лева.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

Телефон за контакт:
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

27-10-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика БАН отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – НК 1 на БАН-4 км., както следва:

1. Помещение на първия етаж на Вегетационна къща с площ 12 кв. м.
Препоръчителна минимална цена за 1 кв. м. 4.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

2. Помещение с площ 30.00 кв. м., част от площта на сглобяема постройка с бетонна основа.
Препоръчителна минимална цена за 1 кв. м. 2.00 евро.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 06.11.2020г.

Телефон за контакт:
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

27-10-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика – БАН отдава под наем следните недвижими имоти, намиращи се на адрес:

гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» 72,

както следва:

1. Помещения на първия етаж в бившата сграда на Институт по физиология на растенията БАН /сграда №1/

а/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 30.12 кв.м.;

б/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 27.50 кв.м.;

в/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 14.84 кв.м.;

г/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 16.19 кв.м.;

д/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 12.30 кв.м.;

е/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 8.20 кв.м.;

ж/ помещение в сграда №1 /стая/ с площ 4.51 кв.м.;

з/ помещение в сграда №1 /баня, WC/ с площ 4.56 кв.м.;

и/ помещение в сграда №1 /коридор/ с площ 3.33 кв.м.;

й/ помещение в сграда №1 /коридор/ с площ 2.23 кв.м.;

к/ коридор с площ от 11.14 кв.м.;

л/ аклиматизационна с площ от 165.60 кв.м.;

м/ оранжерия с площ 234.60 кв. м.;

н/ бункер за въглища с площ 80.28 кв.м.;

о/ земеделска земя с площ от 9 000 кв.м.;

п/ аклиматизационна до сграда №1/голяма/ с площ от 207.00 кв.м.;

Минимална препоръчителна цена както следва:

– за помещенията по букви «а», «б», «в» с обща площ 72.46 кв.м. по 1.65 евро/кв.м., без ДДС;

– за помещенията по букви «г», «д», «е» и «ж» с обща площ 41.20 кв.м. по 1,60 евро/кв.м, без ДДС

– за помещенията по букви «з», «и», «й» и «к» с обща площ 21.26 кв.м. по 0.80 евро/кв.м, без ДДС

– за аклиматизационната по буква «л» с площ 165.60 кв.м. по 0.60 евро/кв.м., без ДДС;

– за оранжерия по буква «м» с площ 234.60 кв. м. по 0.85 евро/кв.м., без ДДС;

– за бункер за въглища по буква «н» с площ 80.28 кв.м. по 0.40 евро/кв.м., без ДДС;

– за земеделската земя по буква «о» с площ 9000 кв.м. по 0.04 евро/кв.м., без ДДС;

– за аклиматизационната по буква «п», до сграда №1 с площ 207.00 кв.м. по 0.60 евро/кв.м., без ДДС;

Максимален срок за наемане 3 години.

Краен срок за подаване на офертите е 05.11.2020 г.

2. Помещения в масивна едноетажна сграда /сграда №2/

а/ помещение в сграда №2 с площ 20.79 /двадесет и седемдесет и девет стотни/ кв.м.;

б/ помещение в сграда №2 с площ 16.80 /шестнадесет и осемдесет стотни/ кв.м.;

в/ помещение в сграда №2 с площ 21.60 /двадесет и един и шестдесет/ кв. м.;

г/ помещение в сграда №2 с площ 16.00 /шестнадесет/ кв.м.;

д/сервизни помещения /коридор и WC/ с площ от 6.00 /шест/ кв.м.;

Минимална препоръчителна цена както следва:

– за четирите помещения по букви «а», «б», «в» и «г» по 1.95 евро/кв.м., без ДДС, което е равно на 146.62 евро;

– за помещението по буква «й» с обща площ 6.00 кв.м по 0.80 евро/кв.м., което е равно на 4,80 евро;

3. Помещения на втория етаж в бившата сграда на Институт по физиология на растенията БАН /сграда №1/

Представляващи 2 /две/ помещения с обща площ от 36.25 /тридесет и шест/ кв.м.

Препоръчителна минимална цена по 2.80 /две и 0.80/ евро,

Краен срок за подаване на офертите е 05.11.2020 г.

02-10-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул. “Акад. Г. Бончев“ в НК 1 на БАН – 4 км., състоящ се от две помещения с обща площ 30.00 кв. м., които са част от площта на сглобяема постройка с бетонна основа
Наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 12-10-2020 г.

01-10-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., Двуетажна сграда с мазета (бивш стол) с обща площ 591 кв. м., помещения на втория етаж с площ 130 кв. м. за офиси.
Наемна цена: 3.00 евро на кв. м. /без ДДС/.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 15-10-2020 г.

03-06-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., както следва: 50 кв. м. земна площ от собствения си недвижим имот, прилежащ до сервитутната зона на Околовръстен път – София.
Наемна цена: 2.50 евро на кв м. /без ДДС/.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-06-2020 г.

07-05-2020

Обява:

Институт по Физиология на Растенията и Генетика отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., част от двуетажна битова сграда-столова, както следва:

 • Помещения на втория етаж с площ 130.00 кв м за офиси. Минимална наемна цена: 3.00 евро на кв. м. /без ДДС/
 • Помещения в мазето с площ 130.00 кв м за складови нужди. Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/

Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 30.05.2020 г.

04-03-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – 4 км., състоящ се от масивна, стоманено-стъклена оранжерия с намиращи се в нея спомагателни помещения с обща площ 820.00 кв. м. и прилежаща, открита площ от 2200 кв. м.
Наемна цена: по договаряне.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-05-2020 г.

Телефон за контакт
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

04-03-2020

Обява:

Институт по физиология на растенията и генетика отдава под наем недвижим имот с адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“ – 4 км., както следва:

 • 860.00 кв. м. оранжерийна площ със спомагателни помещения към нея
 • 296.00 кв. м. прилежаща открита площ
 • 108.00 кв. м. открита площ, върху която е монтирана временна, сглобяема постройка

Наемна цена: по договаряне.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 10-05-2020 г.

Телефон за контакт
979 3683
0898 674383
инж. Ж. Стойнова

14-02-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, общ. Слатина, ул.“Акад. Г. Бончев“, НК на БАН 4 км. – сглобяема постройка с бетонна основа – помещение 30 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 25-02-2020 г.

28-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, Околовръстен път 13 км., Част от масивна едноетажна сграда – 30 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

28-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, база Околовръстен път 11-13 км., сграда «Вегетационна къща» помещение с площ от 30 /тридесет/ кв. м.
Минимална наемна цена: 2.20 евро на кв. м. /без ДДС/
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

24-01-2020

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, общ. Панчарево, с. Горни Лозен, Стопански двор. Едноетажна сграда, склад – 200 кв. м.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 05-02-2020 г.

29-11-2019

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот находящ се в Институт по физиология на растенията и генетика – землище с. Горни Лозен, представляващ площ от 200 кв. м. от метално хале, което е с обща площ от 720 кв. м.
Минимална наемна цена: 1.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 06-12-2019 г.

29-11-2019

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на в Институт по физиология на растенията и генетика, землище – с. Горни Лозен, прилежащ до сервитутната зона към автомагистрала „Тракия”, представляващ терен с площ от 600 кв.м., както следва:

 • 100 кв. м. търговска площ
 • 500 кв. м. прилежаща площ

Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м. за търговска площ и 0.5 евро за кв. м. за прилежаща площ.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 06-12-2019 г.

18-11-2019

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес гр. София, общ. Панчарево, Околовръстен път 13 км. – 40 кв. м. земна площ от собствения си недвижим имот, прилежащ до сервитутната зона на Околовръстния път – София.
Минимална наемна цена: 2.50 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 28-11-2019 г.

03-10-2019

Обявление за публична продан

Обявление

09-09-2019

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес гр. София, общ. Панчарево, Околовръстен път 13 км. – Част от сграда „СОЦИАЛНО БИТОВ КОМПЛЕКС“, находяща се на територията на Институт по физиология на растенията и генетика – 1 етаж. Помещението е с площ 600.00 кв. м.
Минимална наемна цена за помещението: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 20-09-2019 г.

01-04-2019

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София 1632, общ. Столична, р-н “Овча купел”, ул. «Маестро Кънев» 72, представляващ: помещение с площ 80.00 (осемдесет) кв. м. на 1 етаж – сграда 1.

Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 15-04-2019 г.

01-12-2018

Обява:

ИФРГ отдава под наем, за временно и възмездно ползване недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» 72, представляващ 5 /пет/ помещения с обща площ от 166.00 кв. м. и дворно мясно 50.00 кв. м. Разпределение на помещенията по квадратура е следната:

а/ помощно помещение в сграда №2 с площ от 30.00 кв. м.
б/ помещение на 1 етаж в сграда №3 с площ 40.00 кв. м.
в/ помещение на 1 етаж в сграда №3 с площ 48.00 кв. м.
г/ помощно помещение на 1 етаж в сграда №4 с площ 48.00 кв. м.
д/ дворно място пред сграда №3 с площ от 50.00 кв. м.
е/ помощно помещение на 1 етаж в сграда №4 с площ 10.00 кв. м.

Минимална наемна цена: 3.50 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 17-12-2018 г.

09-08-2018

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: Околовръстен път 13км, Административна сграда, представляващ четири помещения, както следва:

 • две лаборатории с площ, съответно 44 кв. м. и 28.00 кв. м.
 • две помещения, подходящи за кабинети с площ по 15.00 кв. м.

Минимална наемна цена: 3.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 22-08-2018 г.

20-07-2018

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се на адрес: гр. София, ул. «Акад. Г. Бончев», бл. 21, Вегетационна къща, НК 1 на БАН, 4-ти км, представляващ: помещение с площ 20.00 /двадесет/ кв.м. на 2 етаж – североизточно.

Минимална наемна цена за помещението: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 20-08-2018 г.

02-07-2018

Обява:

На вниманието на всички ПН3 и СА3 на БАН. Ръководството на ИФРГ – БАН предлага за продажба следните, излезли от употреба ДМА:

 1. Точило стационарно (28.11.1968г.) Инв. № 2313 400 лв.
 2. Абрихт електрически (21.12.1960г.) Инв. № 2276 1000 лв.
 3. Банциг (28.07.1960г.) Инв. № 2279 750 лв.
 4. Чук въздушен (29.03.1974г.) Инв. № 2301 1500 лв.
 5. Фреза дърводелска (29.11.1960г.) Инв. № 2300 400 лв.
 6. Струг С-8-М с таб. Шайба Инв. № 2350 1700 лв.
 7. Шмиргелов апарат ША-200 Инв. № 2351 255 лв.
 8. Бормашина настолна Б-12 Инв. № 2347 1050 лв.

За контакти тел. – 02 979 3683 или 0898674383
инж. Живка Стойнова

11-06-2018

Обява:

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се в гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» 72 и представляващ: помещение, част от сграда, с площ 51.15 кв. м. и територия-прилежаща част към сградата, с площ 4.00 дка, подходяща за опитно поле.
Минимална наемна цена за помещението е 2.00 евро на кв. м. и 50.00 евро на декар.
Максимален срок за наемане: 5 години.
Краен срок за подаване на офертите: 30-06-2018 г.

07-11-2017

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се в района на Селскостопански двор Горни Лозен, Околовръстен път 13-км и представляващ едноетажна сграда с площ 160.00 кв. м., и сграда с площ 247.00 кв. м.
Минимална наемна цена: 1.5 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 5 години.
Краен срок за подаване на оферти: 30-11-2017 г.

07-11-2017

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем недвижим имот, находящ се в района на I НК на БАН – 4-км, в Институт по физиология на растенията и генетика, сграда „Вегетационна къща”, ет. 2, представляващ: 2 помещения, санитарен възел (баня и тоалетна) и коридор с обща площ от 38.30 кв. м.
Минимална наемна цена: 3.5 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 3 години.
Краен срок за подаване на оферти: 30-11-2017 г.

12-04-2017

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем: Част от хангар за селскостопанска техника – 200 кв. м. от собствения си недвижим имот, находящ се в Институт по физиология на растенията и генетика, Враня, Околовръстен път 13 км.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 5 години.
Краен срок за подаване на оферти: 21.04.2017 г.

07-04-2017

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем: Едноетажна сграда (дърводелна) от собствения си недвижим имот, находящ се в Институт по физиология на растенията и генетика, Стопански двор – землище Горни Лозен.
Минимална наемна цена: 2.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане: 5 години.
Краен срок за подаване на оферти: 18.04.2017 г.

21-03-2017

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем 40 кв. м. земна площ от собствения си недвижим имот, находящ се в Институт по физиология на растенията и генетика, прилежаща до сервитутната зона на Околовръстен път – София.
Минимална наемна цена 3.00 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите: 31.03.2017 г.

17-03-2017

Българска академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. в съответствие с Решение № 328 на Министерския съвет от 3.05.2016 г. В срок от 14.03.2017 г. до 12.05.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 9795260. Дата на обявяване на конкурса – 14 март 2017 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по специалностите:
Биологически науки (Физиология на растенията) – 1 бр.
Биологически науки (Генетика) – 1 бр.
За справки: Зав. Човешки ресурси: тел. 979 26 15; 873-99-52; Научен секретар, тел. 979-36-50.
Адрес: София, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 21.

21-07-2016

Обява – Търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив

Автобус, марка „Мицубиши”, модел „Принцес”,15000 куб. см., 199 конски сили, гориво-дизел, 306 073 км, година на производство 16.10.1995 г., рег. № С 4352 МР, брой места 47+1.
Начална тръжна цена 18 000 /осемнадесет хиляди/ лева без включен ДДС.

Оглед – всеки работен ден от 25.07.2016 г. до 29.07.2011 г., включително, от 10.00 ч. до 14.00 ч. в гр. София, Околовръстен път 11-13 км. Опитна база на ИФРГ-БАН.

Офертите се подават в стая № 223 в сградата на ИФРГ-БАН, гр. София, ул. “акад. Г. Бончев” бл. 21, всеки ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч., от 25.07.2016 г. до 29.07.2011 г. вкл. Отварянето им ще се извърши на 02.08.2016 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на ИФРГ-БАН.

Депозитът за участие в размер на 10% от обявената начална цена да се превежда по сметката на БАН- ЦУ IBAN BG81BNBG96613300132101, BIC код BNBGSD.

Необходими документи за участие – удостоверение за актуално състояние /удостоверение от Търговския регистър/ за юридическо лице или документ за самоличност на физическо лице; документ за внесен депозит.

Указания за участие и образец на оферта се получават в стая № 224 в сградата на ИФРГ-БАН гр. София, ул. “акад. Г. Бончев” бл. 21, всеки ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч., от 25.07.2016 г. до 29.07.2011 г. вкл. след представена бележка за внесен депозит за участие.

За контакти тел. – 02 979 3683.

Живка Стойнова

Обява – Adobe PDF (84 kB)

02-06-2016

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем помещение-лаборатория с площ от 30 /тридесет/ кв. м. в административна сграда на Институт по физиология на растенията и генетика, намираща се на Околовръстен път 13 км – подходяща за лабораторни изследвания.
Минимална наемна цена 3.5 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 17-06-2016 г.

02-06-2016

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем помещение с площ от 20 /двадесет/ кв. м. във Вегетационна къща на Институт по физиология на растенията и генетика, намираща се в района на комплекс на БАН – 4 км, подходяща за офис.
Минимална наемна цена 3.5 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 17-06-2016 г.

03-05-2016

Обява – Институтът по физиология на растенията и генетика търси да назначи „Завеждащ административна службa“

Изисквания:

 • Изготвя и предоставя кореспонденция, документи, становища, доклади и протоколи и др.
 • Обобщава справки, отнасящи се до изпълнението на дейностите.
 • Съдейства при организиране на семинари, обучения и работни срещи.
 • Проучване на възможностите за финансиране по оперативни, европейски и други национални и международни програми.
 • Проверка на съответствие с изискванията на финансиращите програми.
 • Води добре организирана картотека за преминалите през деловодството документи и осъществява контрол върху сроковете за тяхното изпълнение.
 • Познава и спазва единната система на деловодната дейност и инструкциите за нейното прилагане.
 • Владеенето на чужд език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Въвеждащо обучение с цел бързо и ефективно навлизане в работата.
 • Удобен и добре оборудван офис.
 • Лично работно място, компютър и телефон.
 • Динамична работна среда.
 • Трудов договор.

Ако смятате тази възможност подходяща за Вас, моля изпратете вашето CV на адрес: ifrg@bio21.bas.bg.
Информацията, предоставена от Вас е напълно защитена.
Ще се свържем само с одобрените кандидати.

26-04-2016

Обява – ИФРГ отдава под наем

ИФРГ отдава под наем площ от 1 /един/ кв. м. във фоайето на бл. 21 – подходяща за монтиране на вендинг машина за пакетирани храни и напитки.
Минимална наемна цена 28 евро на кв. м.
Максимален срок за наемане 3 години.
Краен срок за подаване на офертите е 11-05-2016 г.

10-02-2016

Обява – Институтът по физиология на растенията и генетика продава
 • Лабораторен бокс с 2 работни места, производство 1983 г. – 1 бр. Цена по договаряне.

12-08-2015

Обява – Вакантно място за асистент
 • В секция „Фотосинтеза“ към ИФРГ има вакантно място за асистент със специалност биофизика или физика. За контакти: тел. 979-26-83.

25-02-2015

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Помещение с площ 16 кв. м., първи етаж на Вегетационна къща, намираща се в района на ІV км. – Комплекс на БАН. Помещението е подходящо за офис. Минимална наемна цена 3.5 евро/кв. м. Максимален срок за наемане на терена 3 години. Краен срок за подаване на оферти е 06-03-2015 г.

16-01-2015

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Терен от 600 кв. м., намиращ се до сервитутната зона към автомагистрала „Тракия”, от които 100 кв. м. за търговска площ и 500 кв. м. прилежаща площ. Минимална наемна цена 2.0 евро /кв. м. за търговската площ и 0.50 евро за прилежащата площ. Максимален срок за наемане на терена – 3 години. Краен срок за подаване на офертите 23-01-2015 г.

1-15-01-2015

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Двуетажна масивна сграда, нуждаеща се от основен ремонт, с площ 290 кв. м., намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км, посока с. Казичане.
 • Оранжерии на площ 12 дка, намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км, посока с. Казичане. Наемна цена – по договаряне.
 • Две помещения с обща площ 30 кв. м. в района на ІV км. – БАН. Наемна цена – по договаряне.

09-01-2015

Съобщение – На 12.01.2015 г. от 12:30 часа ще се отворят и разгледат постъпилите оферти за участие в обявявена обществена поръчка чрез открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ на основание 14, ал. 3, т. 2 с предмет на поръчката “Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 24 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград”.

Към обявлението.

27-11-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Две помещения с площ 16.00 кв. м. в района на ІV км. – Комплекс на БАН. На първия етаж на вегeтационната къща, подходящи за офис. Наемна цена – 4.5 евро/ кв. м.

12-08-2014

 

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Помещения с площ 16 кв. м. в района на ІV км. – Комплекс на БАН. На първия етаж на вегетационната къща, подходящо за офис. Наемна цена – 4.5 евро/ кв. м.
 • Помещение на втория етаж от масивна сграда – с площ 25 кв. м., находяща се в кв. Овча купел, ул. „Маестро Кънев” 72. Наемна цена – по договаряне.

15-05-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти
 • Двуетажна масивна сграда, нуждаеща се от основен ремонт, с площ 290 кв. м., намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км., посока с. Казичане. Наемна цена – по договаряне.
 • Оранжерии на площ 12 дка, намиращи се на източната дъга на Околовръстен път 13 км., посока с. Казичане. Наемна цена – по договаряне.
 • Две помещения с обща площ 30 кв. м. в района на ІV км. – БАН. Наемна цена – по договаряне.

14-04-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижим имот

Tерен от 40.00 кв. м., намиращ се на територията на околовръстен път – 13 км.

Краен срок за подаване на оферти – 22.04.2014 г.

21-03-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижим имот

Mасивна едноетажна сграда – 156 кв. м., намиращ се на територията на землище Г. Лозен.

Краен срок за подаване на оферти – 28.03.2014 г.

14-03-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Площ от 110.00 кв. м. от терен, намиращ се в сервитутната зона на автомагистрала „Тракия”.

27-02-2014

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Площ от 4.00 кв. м. от терен, намиращ се в сервитутната зона на автомагистрала „Тракия”.

22-11-2013

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Помещение от 16 кв. м., находящо се в сграда „Вегетационна къща”, ИФРГ – БАН, с адрес София 1113, ул. „Акад. Г.Бончев”, до бл. 21, 4-ти километър.

22-11-2013

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Площ от 300 кв. м., от метално хале с обща площ от 720 кв. м., намиращо се в землището на с. Горни Лозен.
Начална наемна цена: 1 Евро/кв.м. за срок от 3 години.
Срок за подаване на офертите 22.01.2014 г.

17-12-2013

Решение (MS Word, 250 kB) по чл. 73, ал. 1 от ЗОП – за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и косумативи“ по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

13-12-2013

 

Публична покана N: 9023876 – „Доставка на научно-изследователска и друга апаратура“

10-12-2013

Обява

На 12.12.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на ИФРГ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 21, назначената със заповед №1034/02.12.2013г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще обяви допуснатите кандидати и ще отвори ценовите им предложения.

22-11-2013

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Терен находящ се в землище на с. Лозен, прилежащ към сермитутната зона на автомагистрала „Тракия” с обща площ 600.00 кв. м.

23-10-2013

Обществена поръчка

Открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

13-09-2013

Обява – ИФРГ oтдава под наем

Помещение от 30.00 кв. м., находящо се в сграда „Вегетационна къща”, с адрес София 1113, ул. „Акад. Г.Бончев”, до бл. 21, 4-ти километър.

17-08-2013

Открита процедура за МОП с опростени правила

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

 • Документация (Adobe PDF, 218 kB)
 • Решение за откриване на обществена поръчка (Adobe PDF, 804 kB)
 • Обявление за обществена поръчка (Adobe PDF, 3203 kB)
 • Приложение 1 – Пълно описание на предмета на поръчката (MS Word, 110 kB)
 • Приложение 2 – Списък на документи (MS Word, 58 kB)
 • Приложение 3 – Образец на оферта (MS Word, 32 kB)
 • Приложение 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 (MS Word, 48 kB)
 • Приложение 4a – Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 за чуждестранни лица (MS Word, 39 kB)
 • Приложение 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 (MS Word, 40 kB)
 • Приложение 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (MS Word, 42 kB)
 • Приложение 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договора (MS Word, 31 kB)
 • Приложение 7a – Декларация че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (MS Word, 30 kB)
 • Приложение 8 – Техническа оферта (MS Word, 68kB)
 • Приложение 9 – Ценова оферта (MS Word, 62 kB)
 • Приложение 10 – Проект на договор за услуга по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП (MS Word, 162 kB)
 • Приложение 10a – Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка (MS Word, 34 kB)
 • Указания към участниците (MS Word, 224 kB)

07-06-2013

Решение (MS Word, 1250 kB) по процедура от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на химикали и косумативи“ по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, открита с Решение ОП-01/01.02.2013 г. на Директора на Институт по физиолигия на растенията и генетика при Българска академия на науките.

09-05-2013

Публична покана

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 4 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

07-05-2013

Обява

На 09.05.2013 г. от 14:00 часа в заседателната зала на ИФРГ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 21, назначената със заповед №129/13.03.2013г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще обяви допуснатите кандидати и ще отвори ценовите им предложения.

15-04-2013

Обява

Продажба на масивна конструкция за оранжерия – 250.00 кв. м., собственост на ИФРГ, намираща се в опитна база гр. Стамболийски – 3200 лева без ДДС.

15-04-2013

Обява

Продажба на употребявани селскостопански машини и прикачен инвентар, собственост на ИФРГ, както следва:

 1. Камион ГАЗ 53 – 3000 лв.
 2. Комбайн “Колос” – 3500 лв. – Продаден.
 3. Ремарке „Спартак” – 1000 лв.
 4. Навесна Фреза ФН 2.0 – 800 лв.
 5. Плуг 3 – 3х35 – 400 лв.

12-04-2013

Обява

ИФРГ oтдава под наем площ от 270.00 кв м от вегетационна къща. Адрес София 1113, ул. „Акад. Г.Бончев”, бл. 21.

07-03-2013

Обява

ИФРГ отдава под наем площ от 1 /един/ кв м във фоайето на бл. 21 – подходяща за монтиране на банкнотоброячна машина /банкомат/.

05-03-2013

Публична покана

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 7 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

01-03-2013

Публична покана

Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно извършване на хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно при служебни пътувания в Република България и останалите страни от Европейския съюз за командировките на целевата група по проект № BG051PO001-3.3.06-0025 Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“.

15-02-2013

 

Публична покана N: 9012278 – „Доставка на научно-изследователска и друга апаратура“

06-02-2013

Обявление за Обществена поръчка

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Кратко описание на поръчката:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на функциите по периодични доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 16 Обособени позиции.

Наименование, адреси и лица за контакт:

Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките, ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, стая № 223 – Канцелария, За: проф. д-р Снежанка Дончева – директор, Република България 1113, София, Тел.: 02 8700478, Факс: 02 8739952.

Пълен текст на обявлението (Adobe PDF, 204 kB).

Решение за откриване на процедура (Adobe PDF, 159 kB).

Документация (MS Word, 1757 kB)

25-01-2013

Институтът по физиология на растенията и генетика дава под наем

Възмездно ползване на недвижим имот, находящ се в гр. София, кв. Овча купел, ул. «Маестро Кънев» 72, представляващ: 2/две/ помещения в сграда №1 с обща площ от 60.15 кв. м.; 7 /седем/ помещения в сграда №2 с обща площ от 251.59 кв. м.,подходящ за производствена дейност.

23-01-2013

Институтът по физиология на растенията и генетика дава под наем следните помещения от собствените си недвижими имоти
 • Помещение от 36 кв.м. находящо се в сграда „Вегетационна къща” с адрес гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев„ до бл. 21, 4-ти км.
 • Помещение от 15 кв.м. находящо се в сграда „Вегетационна къща” с адрес гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев„ до бл. 21, 4-ти км.
 • Двуетажна сграда с мазета (бивш стол), с обща площ 591 кв.м., находяща се в Институт по физиология на растенията и генетика, база “Околовръстен път” 11-13км., възможност за отдаване на етажите поотделно.
 • Оранжерия със спомагателно помещение към нея, с обща площ 573 кв.м. находяща се на адрес гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев„ до бл. 21, 4-ти км.

02-11-2012

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна въоръжена физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

Кратко описание на поръчката:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на функциите по пропускателния режим , охраната, включително въоръжена и сигурността в Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград. Пропускателният режим се осъществява на три /3/ стационарни поста за базата в гр. София и един /1/ стационарен пост за базата в с. Рупите.

Наименование, адреси и лица за контакт:

Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките, ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, За: Марио Димитров – Експерт стопански дейности и Живка Стойнова – Организатор стопански дейности, Република България 1113, София, Тел.: 02 8700478, E-mail: matrio1812@abv.bg , Факс: 02 8739952.

Пълен текст на обявлението (Adobe PDF, 162 kB).

Решение за откриване на процедура (Adobe PDF, 68 kB).

Допълнителни пояснения (Adobe PDF, 91 kB).

Указания към участниците (Adobe PDF, 254 kB).

Приложения:

 1. Приложение 1 (MS Word, 85 kB) – Пълно описание на предмета на поръчката и технически спецификации за изпълнение на поръчката.
 2. Приложение 2 (MS Word, 30 kB) – Образец на оферта за участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
 3. Приложение 3 (MS Word, 62 kB) – Списък на документите, съдържащи се в офертата.
 4. Приложение 4 (MS Word, 48 kB) – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
  Приложение 4а (MS Word, 37 kB) – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП.
 5. Приложение 5 (MS Word, 39 kB) – по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки за използуване / неизползуване на подизпълнители.
 6. Приложение 6 (MS Word, 41 kB) – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
 7. Приложение 7 (MS Word, 28 kB) – Декларация за приемане на условията в проекта на договора.
  Приложение 7а (MS Word, 28 kB) – Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
 8. Приложение 8 (MS Word, 67 kB) – Предложение за изпълнение на поръчката.
 9. Приложение 9 (MS Word, 58 kB) – Ценова оферта.
 10. Приложение 10 (MS Word, 162 kB) – Проект на Договор.
  Приложение 10а (MS Word, 31 kB) – Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка.

Обява:

На 23.01.2013 г. в 11:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика при БАН , Комисията назначена със Заповед №1261/06.12.2012г. за разглеждане, оценка и класиране на офертите постъпили за участие в процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна въоръжена физическа охрана за период от12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София– Околовръстен път11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград” ще обяви класирането на участниците и ще отвори ценовите предложения на допуснатите кандидати в процедурата.

Писмо-уведомление (Adobe PDF, 109 kB).

Решение N:124/28.01.2013г. за отстраняване на участниците и прекратяване на порцедуратa за възлагане на обществена поръчка (Adobe PDF, 181 kB).

11-06-2012

Покана

За представяне на оферта за строителство с предмет “Ремонт на покрива на сграда № 1 на ул. ”Маeстро Кънев” № 72, находящ се в гр.София , р-н Овча купел”.

Покана и задание (MS Word, 197kB).

Срок за получаване на офертите: 16 ч. на 22.06.2012 г. в сградата на ИФРГ при БАН, в канцеларията на ИФРГ-БАН, гр. София, ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 21, стая 215.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952