Документи

Правилник за устройството, дейността  и  вътрешния  ред  в  Института  по  физиология на растенията и генетика – БАН
Политика за защита на личните данни на Института по физиология на растенията и генетика – БАН
План за сигурност на Института  по  физиология на растенията и генетика – БАН
Етичен кодекс за поведението на служителите на Института  по  физиология на растенията и генетика – БАН
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Института по физиология на растенията и генетика – БАН
Правилник за дейността на Центъра за обучение(ЦО) и Академичния съвет(АС) при БАН
Правилник за ползване на компютърните ресурси на БАН
Система за управление на риска в Института по физиология на растенията и генетика – БАН
Инструкция за подготовка на годишните отчети на докторантите в Института по физиология на растенията и генетика – БАН
Критерии за оценка и подбор на кандидати по НП „Млади учени и постдокторанти“

Бланка ИФРГ (Word.docx – Cyr 49kB)
Бланка ИФРГ (Word.docx – Lat 156kB)

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952