Документи

СТРАТЕГИЯ за развитие на Българската академия на науките
УСТАВ на Българската академия на науките
ПРАВИЛНИК за устройството, дейността  и  вътрешния  ред  в  Института  по  физиология на растенията и генетика – БАН
ПОЛИТИКА за защита на личните данни на Института по физиология на растенията и генетика – БАН
ПЛАН за сигурност на Института  по  физиология на растенията и генетика – БАН
ЕТИЧЕН кодекс за поведението на служителите на Института  по  физиология на растенията и генетика – БАН
КОМИСИЯ по етика към Института по физиология на растенията и генетика – БАН
ВЪТРЕШНИ правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Института по физиология на растенията и генетика – БАН
ПРАВИЛНИК за ползване на компютърните ресурси на БАН
СИСТЕМА за управление на риска в Института по физиология на растенията и генетика – БАН

Бланка ИФРГ (Word.docx – Cyr 49kB)
Бланка ИФРГ (Word.docx – Lat 156kB)

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952