Конкурси и процедури

Процедура за избор на директор на Института по физиология на растенията и генетика – БАН

Процедура за избор на директор на ИФРГ –  2018

Процедури по Закона за развитие на академичния състав в Република България

Обяви в Държавен вестник
Процедури за ‘Доктор’
Процедури за ‘Доктор на науките’
Конкурси за ‘Доцент’
Конкурси за ‘Професор’

Правилник на ИФРГ

Правилник за специфичните условия и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по физиология на растенията и генетика.
Промяна в Правилника за специфичните условия и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по физиология на растенията и генетика касаеща Глава 5 Чл. 10(4) и Чл. 10(6) – Конкурс за Главен асистент.

Изисквания за публикуване на сайта на ИФРГ

Документите да бъдат предварително подготвени в PDF формат.

Максимален размер на файл: 12 MB.

Други конкурси и обяви

Конкурс ‘Ротарианско отличие’ 2014 г. – Приключил

Конкурс ‘Ротарианско отличие’ 2013 г. – Приключил

Конкурс ‘Ротарианско отличие’ 2012 г. – Приключил

Конкурс ‘Ротарианско отличие’ 2011 г. – Приключил

Конкурс за Главен агроном на ИФРГ – Приключил

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952