Конкурси и процедури

Процедури по Закона за развитие на академичния състав в Република България
Правилник на ИФРГ
  • Правилник за специфичните условия и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по физиология на растенията и генетика.
  • Промяна в Правилника за специфичните условия и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по физиология на растенията и генетика касаеща Глава 5 Чл. 10(4) и Чл. 10(6) – Конкурс за Главен асистент.
Изисквания за публикуване на сайта на ИФРГ
  • Документите да бъдат предварително подготвени в PDF формат.
  • Максимален размер на файл: 12 MB.
Други конкурси и обяви
  • Конкурс ‘Ротарианско отличие’ 2014 г. – Приключил
  • Конкурс ‘Ротарианско отличие’ 2013 г. – Приключил
  • Конкурс ‘Ротарианско отличие’ 2012 г. – Приключил
  • Конкурс ‘Ротарианско отличие’ 2011 г. – Приключил
  • Конкурс за Главен агроном на ИФРГ – Приключил

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952