Обществени поръчки и публични покани, открити през 2019 г.

Обявление изх. номер 372 от 03.09.2021 год. за приключване на договора между ИФРГ и МОСТ Енерджи АД
Публикувано на 03 септември 2021 год.

Обявление изх. номер 662 от 17.12.2020 г. за изменение на Договор № 30 от 10.07.2019 г. между ИФРГ и „МОСТ Енерджи“ АД
Публикувано на 22.12.2020 г. в 10.00 часа.

Допълнително Споразумение № А 1 от 18.11.2020 г. към Договор № 30 от 10.07.2019 г.
Публикувано на 22.12.2020 г. в 10.00 часа.

 09-08-2019

Обявление за възложена поръчка.
Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка.
Приложение №1а – Техническа спецификация.
Приложение №1б – Прогнозно потребление на ел. енергия.
Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952