Обявление за обществена поръчка 1191 от 14.11.2014

Обявление за Обществена поръчка

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 24 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград.

29-11-2014
09-01-2015

На 12.01.2015 г. от 12:30 часа ще се отворят и разгледат постъпилите оферти за участие в обявявена обществена поръчка чрез открита процедура с опростени правила по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ на основание 14, ал. 3, т. 2 с предмет на поръчката “Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна физическа охрана за период от 24 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, обл. Благоевград”.

13-01-2015
15-01-2015
  19-01-2015

  Ние в интернет:

  Пишете ни:

  Елате да се запознаем:

  ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
  гр. София 1113, България

  Свържете се с нас:

  Тел.: +359 2 9792606
  Факс: +359 2 8739952