Публична покана N:9012278

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Доставка на научно-изследователска и друга апаратура

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952