Публична покана N:9012727

Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно извършване на хотелски резервации и трансфер от летището до хотела и обратно при служебни пътувания в Република България и останалите страни от Европейския съюз за командировките на целевата група по проект № BG051PO001-3.3.06-0025 Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“.

Информация

Информация за извършени плащания през м. октомври 2014г. на фирма Арлас Травелс ЕООД по Договор от 18.04.2013 г.:

Дата По Фактура N: Сума, лв.
03.10.2014 0000010588 113.45
03.10.2014 0000027314 556.01
03.10.2014 0000010598 1920.67
07.10.2014 0000010600 1119.08
07.10.2014 0000010599 1019.08
08.10.2014 0000010675 1189.12
08.10.2014 0000010677 1895.10
08.10.2014 0000027404 807.67
21.10.2014 0000010784 50.86
21.10.2014 1000027642 303.16
21.10.2014 0000010801 1192.61
21.10.2014 0000010695 1114.80
21.10.2014 0000010813 1330.00
21.10.2014 0000010827 375.86
21.10.2014 0000010783 170.00
29.10.2014 0000010944 116.37

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952