Конкурси за прием на докторанти

Българска академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. в съответствие с Решение № 328 на Министерския съвет от 3.05.2016 г. В срок от 14.03.2017 г. до 12.05.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. […]

Filed under Обява · Tagged with

Конкурс за редовни докторанти

Институтът по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. (Държавен вестник, бр. 54/15.07.2016 г.). Повече …

Filed under Обява · Tagged with

Микроводорасли – Репортаж по БНТ

На 08 май 2016 г. БНТ излъчи репортаж за разработеният от учени от ИФРГ фотобиореактор за промишлено производство на спирулина. Репортаж – БНТ …

Filed under Обява · Tagged with

Обява

Институтът по физиология на растенията и генетика продава: Лабораторен бокс с 2 работни места, производство 1983 г. – 1 бр. Цена по договаряне.

Filed under Обява, Съобщение · Tagged with

ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти: Двуетажна масивна сграда, нуждаеща се от основен ремонт, с площ 290 кв. м., намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км, посока с. Казичане. Оранжерии на площ 12 дка, намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км, посока с. Казичане. Наемна цена – […]

Filed under Обява · Tagged with

ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти: Две помещения с площ 16.00 кв. м. в района на ІV км. – Комплекс на БАН. На първия етаж на вегeтационната къща, подходящи за офис. Наемна цена – 4.5 евро/ кв. м.

Filed under Обява · Tagged with

Обява в ДВ – конкурс за Гл. асистент

Държавен вестник, бр. 85/14.10.2014 г. Институтът по физиология на растени­ята и генетика при БАН – София, обявява два конкурса за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.06 Генетика, за нуждите на секция „Молекулярна генетика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 […]

Filed under Конкурс, Обява · Tagged with

ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти

ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти: Помещения с площ 16 кв. м. в района на ІV км. – Комплекс на БАН. На първия етаж на вегетационната къща, подходящо за офис. Наемна цена – 4.5 евро/ кв м. Помещение на втория етаж от масивна сграда – с площ 25 кв. м., находяща се в кв. Овча […]

Filed under Обява · Tagged with

ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти

ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти: Двуетажна масивна сграда, нуждаеща се от основен ремонт, с площ 290 кв. м., намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км., посока с. Казичане. Наемна цена – по договаряне. Оранжерии на площ 12 дка, намиращи се на източната дъга на Околовръстен път 13 км., посока с. Казичане. […]

Filed under Обява · Tagged with

ИФРГ отдава под наем недвижим имот

ИФРГ oтдава под наем недвижим имот – масивна едноетажна сграда – 156 кв. м., намиращ се на територията на землище Г. Лозен. Краен срок за подаване на оферти – 28.03.2014 г.

Filed under Обява · Tagged with

Следваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952