Научен съвет – 01-08-2023

На 1 август 2023 год. (вторник) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от доц. Ирина Васева – председател на НЖ за избор на доцент. Разни. От ръководството на Научния съвет

Filed under Обява · Tagged with

Избор на директор на ИФРГ

Управителният съвет на Българската академия на науките открива Процедура за избор на директор на Института по физиология на растенията и генетика – БАН Обява за откриване на процедура за избор на директор на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН Креан срок за подаване на документите: 23 август 2022 г.

Filed under Обява · Tagged with

Конкурси за прием на докторанти

Българска академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. в съответствие с Решение № 328 на Министерския съвет от 3.05.2016 г. В срок от 14.03.2017 г. до 12.05.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. […]

Filed under Обява · Tagged with

Конкурс за редовни докторанти

Институтът по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. (Държавен вестник, бр. 54/15.07.2016 г.). Повече …

Filed under Обява · Tagged with

Микроводорасли – Репортаж по БНТ

На 08 май 2016 г. БНТ излъчи репортаж за разработеният от учени от ИФРГ фотобиореактор за промишлено производство на спирулина. Репортаж – БНТ …

Filed under Обява · Tagged with

Обява

Институтът по физиология на растенията и генетика продава: Лабораторен бокс с 2 работни места, производство 1983 г. – 1 бр. Цена по договаряне.

Filed under Обява, Съобщение · Tagged with

ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти: Двуетажна масивна сграда, нуждаеща се от основен ремонт, с площ 290 кв. м., намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км, посока с. Казичане. Оранжерии на площ 12 дка, намираща се на източната дъга на Околовръстен път 13 км, посока с. Казичане. Наемна цена – […]

Filed under Обява · Tagged with

ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти

Обява – ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти: Две помещения с площ 16.00 кв. м. в района на ІV км. – Комплекс на БАН. На първия етаж на вегeтационната къща, подходящи за офис. Наемна цена – 4.5 евро/ кв. м.

Filed under Обява · Tagged with

Обява в ДВ – конкурс за Гл. асистент

Държавен вестник, бр. 85/14.10.2014 г. Институтът по физиология на растени­ята и генетика при БАН – София, обявява два конкурса за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.06 Генетика, за нуждите на секция „Молекулярна генетика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 […]

Filed under Конкурс, Обява · Tagged with

ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти

ИФРГ oтдава под наем недвижими имоти: Помещения с площ 16 кв. м. в района на ІV км. – Комплекс на БАН. На първия етаж на вегетационната къща, подходящо за офис. Наемна цена – 4.5 евро/ кв м. Помещение на втория етаж от масивна сграда – с площ 25 кв. м., находяща се в кв. Овча […]

Filed under Обява · Tagged with

Следваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952