Genetics and Plant Physiology 8(1-2) 2018

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 8, No 1-2 2018 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Информационен семинар

На 10-07-2018 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика ще се проведе информационен семинар на тема: „Excellence in Research through Responsible Research and Innovation” Лектор: Antonia Bierwirth, PhD TЕCNALIA Research & Innovation Centre – Мадрид, Испания

Filed under Събитие, Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 7(3-4) 2017

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 7, No 3-4 2017 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 7(1-2) 2017

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 7, No 1-2 2017 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 6(3-4) 2016

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 6, No 3-4 2016 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Достъп до ProQuest

Уважаеми колеги, Централна библиотека на БАН и Български информационен консорциум организират пробен достъп „ProQuest“ от 2.11.2016 г. Информация за базите данни: – „ProQuest Central“ е мултидисциплинарна база данни с около 24000 заглавия (индексирани и реферирани), от които над 18000 са представени в пълен текст. Включено допълнително съдържание: 110000 дисертации, 450000 материали от конференция и работни […]

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 6(1-2) 2016

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 6, No 2-1 2016 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Временен достъп до Cambridge Journals

Уважаеми колеги, За периода 21 април 2016 г. – 15 юни 2016 г. имаме пробен достъп до пълната колекция на Cambridge Journals. Достъп до колекцията от 1997 г. до настоящия момент: http://journals.cambridge.org Достъпът е организиран по IP разпознаване, което гарантира незабавно възможност за споделяне, запазване и разпечатване на пълния текст на всеки материал, включен в […]

Filed under Съобщение · Tagged with

Временен достъп до „EBSCO Discovery Service“

Уважаеми колеги, От началото на м. април на 2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до „EBSCO Discovery Service“ за 13 библиотеки в страната. Специализираната уеб платформа осигурява възможност за едновременно търсене на информация в различни бази данни, за които дадена библиотека има лицензиран достъп. Търсенето се провежда от едно място, като списъкът с […]

Filed under Съобщение · Tagged with

Обява

Институтът по физиология на растенията и генетика продава: Лабораторен бокс с 2 работни места, производство 1983 г. – 1 бр. Цена по договаряне.

Filed under Обява, Съобщение · Tagged with

Следваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952