Научен съвет – 25-10-2023

На 25 октомври 2023 год. (сряда) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред:

  1. Доклад от доц. Десислава Тодорова – председател на НЖ за избор на доцент.
  2. Доклад от доц. Десислава Тодорова, относно откриване на конкурсна процедура за академична длъжност „доцент“.
  3. Доклад от доц. Десислава Тодорова, относно откриване на конкурсна процедура за академична длъжност „професор“.
  4. Разни.

От ръководството на Научния съвет

Category: Съобщение · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952