Научен съвет – 10-05-2023

На 10 май 2023 год. (сряда) от 11:00 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред:

  1. Доклад от и.д. зав. лаб. гл. ас. Иван Илиев за обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент” за нуждите на лаб. „Експериментална и приложна алгология“
  2. Доклад от гл. ас. Иван Илиев за избор на временен научен ръководител на редовен докторант Вероника Делева
  3. Доклад от и.д. зав. лаб. „Геномна динамика и стабилност“ гл. ас. Георги Бончев за избор на НЖ по конкурс за академичната длъжност „доцент”
  4. Доклад от доц. Мария Генева за възнаграждения при изготвяне на финансови отчети на научни проекти
  5. Разни

От ръководството на Научния съвет

Category: Събрание, Съобщение · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952