Научен съвет – 10-05-2023

На 10 май 2023 год. (сряда) от 11:00 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред: Доклад от и.д. зав. лаб. гл. ас. Иван Илиев за обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент” за нуждите на лаб. „Експериментална и приложна алгология“ Доклад от гл. ас. Иван Илиев за […]

Filed under Събрание, Съобщение · Tagged with

Общо събрание с НС

На 22 март 2023 г. (сряда) от 11:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе заседание на Общото събрание на учените на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: Обсъждане и приемане на Правилника за вътрешния ред на ИФРГ. Разни Съгласно Устава на БАН, Общото събрание на учените включва всички […]

Filed under Събрание · Tagged with

Общо събрание

На 25 януари 2023 г. (сряда) от 10:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: 1. Гласуване на отчета на Института за 2022 г. 2. Разни Съгласно Устава на БАН, Общото събрание […]

Filed under Събрание · Tagged with

Общо събрание

На 07 юни (четвъртък) 2012г. от 14:00 часа в салона на ИФРГ, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 21, II етаж ще се проведе Общо събрание на служителите от Института по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: Информация относно плана за евакуация и поведение на служителите при бедствия и аварии. Разни. Присъствието на […]

Filed under Събрание · Tagged with

Общо събрание

На 10 април 2012г. от 15:00 часа в салона на ИФРГ, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 21, II етаж ще се проведе Общо събрание на учените от Института по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: Избор на членове на Общото събрание на БАН. Съгласно Устава на БАН, Общото събрание на учените включва […]

Filed under Събрание · Tagged with

Общо събрание

На 30 юни 2011 г. от 13:30 часа в салона на ИФРГ, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 21, II етаж ще се проведе Общо събрание на учените от Института по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред: Приемане на двама нови членове на Научния съвет на ИФРГ. Съгласно Устава на БАН, Общото събрание […]

Filed under Събрание · Tagged with

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952