Общо събрание

На 07 юни (четвъртък) 2012г. от 14:00 часа в салона на ИФРГ, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 21, II етаж ще се проведе Общо събрание на служителите от Института по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред:

  1. Информация относно плана за евакуация и поведение на служителите при бедствия и аварии.
  2. Разни.

Присъствието на всички служители на Института е задължително.

От ръководството на Института

Category: Събрание · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952