Общо събрание

На 30 юни 2011 г. от 13:30 часа в салона на ИФРГ, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 21, II етаж ще се проведе Общо събрание на учените от Института по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред:

  1. Приемане на двама нови членове на Научния съвет на ИФРГ.

Съгласно Устава на БАН, Общото събрание на учените включва всички лица на основна работа в постоянното научно звено, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен. Присъствието на тези лица е задължително. Останалите служители на Института, които се интересуват, също се поканват да присъстват.

От ръководството на Общото събрание

Category: Събрание · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952