Общо събрание с НС

На 22 март 2023 г. (сряда) от 11:30 часа в салона на ИФРГ ще се проведе заседание на Общото събрание на учените на Институт по физиология на растенията и генетика със следния дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане на Правилника за вътрешния ред на ИФРГ.
  2. Разни

Съгласно Устава на БАН, Общото събрание на учените включва всички лица на основна работа в постоянното научно звено, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен. Присъствието на тези лица е задължително.

                                                                       От ръководството на Института

Category: Събрание · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952