Научен съвет – 07-03-2023

На 7 март 2023 год. (вторник) от 10:30 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред:

  1. Работен план за 2-та година от обучението на Вероника Делева – редовен докторант в лаб. ”Експериментална алгология”.
  2. Доклад от доц. Мария Генева – председател на НЖ за избор на главен асистент.
  3. Разни.

От ръководството на Научния съвет

Category: Съобщение · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952