Научен съвет – 28-11-2023

На 28 ноември 2023 год. (вторник) от 11:00 ч. ще се проведе присъствено заседание на Научния съвет на ИФРГ при следния дневен ред:

  1. Доклад от гл. ас. Иван Илиев, относно смяна на научен ръководител на редовен докторант към лаб. „Експериментална и приложна алгология“.
  2. Доклад от доц. Мария Генева, относно проведен конкурс за академичната длъжност „асистент“.
  3. Разни.

От ръководството на Научния съвет

Category: Съобщение · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952