Конкурс за редовни докторанти

Институтът по физиология на растенията и генетика обявява конкурс за прием на редовни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. (Държавен вестник, бр. 54/15.07.2016 г.).

Повече …

Category: Обява · Tags:

Comments are closed.

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952