Процедура за избор на директор на ИФРГ – 2018 г.

Процедура за избор на директор на Института по физиология на растенията и генетика. Към документите по процедурата …

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Професор по направление 4.3 Биологични науки, научна специалност Генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 87/31.10.2017 […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Доцент

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Доцент по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 87/31.10.2017 г.) към секция ‘Регулация […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/29.11.2016 г.) към лаборатория „Регулация […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Доцент

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Доцент по физиология на растенията, шифър 01.06.10 (обявен в ДВ бр. 64/21.08.2015 г.) към секция ‘Минерално […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Доцент

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Доцент по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 64/21.08.2015 г.) към секция ‘Регулиране […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурси за доцент

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява два конкурса за доцент по 4.3. Биологични науки, физиология на растенията, шифър 01.06.16: един за нуждите на секция „Регулиране на растежа и развитието на растенията“; един за нуждите на секция „Минерално хранене и воден режим на растенията“, двата със срок 2 месеца от […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за професор

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Професор по биохимия, шифър 01.06.10 (обявен в ДВ бр. 32/05.05.2015 г.) към секция ‘Експериментална алгология’, ИФРГ- […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Обява в ДВ – конкурс за Гл. асистент

Държавен вестник, бр. 85/14.10.2014 г. Институтът по физиология на растени­ята и генетика при БАН – София, обявява два конкурса за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.06 Генетика, за нуждите на секция „Молекулярна генетика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 […]

Filed under Конкурс, Обява · Tagged with

Обява в ДВ – конкурс за Гл. асистент

Държавен вестник, бр. 38/07.05.2014 г. Институтът по физиология на рас­тенията и генетика при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 01.06.10 Биохимия, за нуждите на секция „Фотосинтеза“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Следваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952