Конкурси за доцент

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява два конкурса за доцент по 4.3. Биологични науки, физиология на растенията, шифър 01.06.16: един за нуждите на секция „Регулиране на растежа и развитието на растенията“; един за нуждите на секция „Минерално хранене и воден режим на растенията“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 872-81-70.
Държавен вестник – брой 64/21.08.2015

Category: Конкурс · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952