Семинар – 28-02-2024

Уважаеми колеги,

На 28.02.2024 г. (сряда) от 10.30 часа в салона на ИФРГ асистент Марияна Сичанова, ще представи проект на Дисертационен труд на тема „Влияние на новосинтезирани аминокиселинни нанофибри, носители на биологично активни агенти върху in vitro размножаването и натрупването на вторични метаболити в Stevia rebaudiana Berton“ за зачисляване в докторантура в самостоятелна форма на обучение към лаборатория “Растително-почвени взаимодействия”.

Поканват се желаещите да присъстват на лекцията.

Category: Събитие · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952