ИФР

Библиотека ‘Акад. Методий Попов’

Адрес: София 1113, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, Блок 21.

Тел: (+359 2) 9792607

 

Тематичен обхват: физиология на растенията, биохимия на растенията, цитология, екофизиология.

 

Библиотека ‘Акад. Методий Попов’

Колекции: Библиотеката притежава фонд от 14243 тома, вкл. 5398 книги, 8494 периодични издания и 351 микрофилма. Библиотеката получава повече от 30 специализирани периодични издания, между които водещи заглавия в областта на физиологията и биохимията на растенията: Annual Review of Plant Physiology, Plant Cell, Plant Physiology, Planta, Journal of Plant Physiology, Physiologia Plantarum, Физиология растений и др.

Библиотеката е оборудвана с компютри и има достъп до специализирани сайтове за научна литература.

 

Библиотека ‘Акад. Методий Попов’

Каталози: книги (азбучен и систематичен УДК), периодични издания (азбучен).

Читалня.

Индивидуално заемане.

Междубиблиотечно заемане.

Международно междубиблиотечно заемане посредством Централна библиотека – БАН.

Библиотека ‘Акад. Методий Попов’

Други услуги: справки.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952