Апаратура

Апаратурата е достъпна за ползване от други институти и външни организации срещу заплащане, определено от ръководството на Института.
Пробите за анализ трябва да бъдат представени във вид готов за измерване.

Микроскоп Olympus BX 50 с DIC/NOMARSKI оптика

Флуоресцентен микроскоп Olympus, оборудван със CCD-камера и специализиран софтуер за анализ на изображенията

Imaging-PAM-M Флуориметър

Портативен флуориметър

Хемилуминисцентен анализатор Thermo Scientific

Микроскоп за кометен анализ

Електрофорезен апарат за кометен анализ при неутрални и денатуриращи условия

Апарат за електрофореза, уред за изливане гелове

UV трансилюминатор с BenchDoc-it система за визуализиране

Система за дигитализация и денситометричен анализ на агарозни и полиакриламидни гелове

UV/VIS Спектрофотометър Shimadzu UV-1601

Спектрофотометър BioSpec-nano

Спектрофотометър MultiskanSpectrum

ELISA reader

Спектрофлуорофотометър Shimadzu RF-1501

Real Time PCR PicoReal 96 Thermo Scientific

Апарати за градиентен PCR

PCR Mastercycler Eppendorf

Центрофуга с охлаждане Sigma 2-16K

Центрофуга охлаждаща с фиксиран и с летящ ротор големи обеми до 4х50мл

Охлаждаща центрофуга с фиксиран ротор за обеми 0.2-2мл

Центрофуга MPW-380R

Микроцентрофуги

Plate centrifuge Smart Systems

Климатична камера Fytoscope FS130

Aналитична везна Boeco

Миксиращ и охлаждащ термоблокове

Вибро-ротационна клатачка

Рн-метри, миницентрофуги, цифров блок-термостат

Фото-радиометър за измерване интензитета на светлината

Система за ултрачиста вода “Adrona + HPLC”

Апарат за дейонизирана вода и дестилирана вода с висока чистота

Ледогенератор Fiocchetti

Ледогенератор Scotsman

Автоклав

Ламинарни боксове за стерилна работа с животински клетки в култура и микроорганизми

PCR-бокс за работа с нуклеинови киселини и ДНК/РНК-амплификация

СО2 инкубатор за животински клетъчни култури

Хибридизационна камера

UV-Крос-Линкер 254 нм

Ултразвуков дезинтегратор

Настолна центрофуга Eppendorf 5418

PCR апарат VWR Collection Thermal Cycler DOPPIO с два термоблока х 48 гнезда с възможност за провеждане на градиентен PCR

CentriVap ротационен вакуум концентратор, снабден с мембранна вакуум помпа и регулатор на налягането с манометър

Хоризонтални и вертикални системи за електрофореза
Инфрачервен газоанализатор
Преносима Фотосинтетична система
Климатична камера
UV/VIS Spectrometer T70
Кондуктометър HI 2315 HANNA instruments
Камера под налягане за измерване на водния потенциал на растенията, PMS Instrument Company, Model 1000
Ултра микротом
[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952