Ирина Васева

02-03-2018

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Доцент по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 87/31.10.2017 г.) към секция ‘Регулация на генната експресия’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 20-03-2018 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Главен асистент д-р Ирина Васева

Представени материали:

 1. Списък на публикации – Гл. асистент д-р Ирина Васева
 2. Резюмета на публикации – Гл. асистент д-р Ирина Васева
 3. Списък на цитати – Гл. асистент д-р Ирина Васева
 4. Рецензия – Доц д-р Калина Ананиева
 5. Рецензия – Доц. д-р Мирослава Жипонова
 6. Становище – Проф. д-р Снежанка Дончева
 7. Становище – Проф. д-р Ира Станчева
 8. Становище – Проф. д-р Юлиана Марковска
 9. Становище – Проф. д-р Лиляна Гигова
 10. Становище – Доц. д-р Милена Мурджева

Решение на научното жури:

 1. Решение – 20-03-2018 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952