Таня Тошкова-Йотова

24-11-2020

Защитата на дисертационния труд на Таня Ставрева Тошкова-Йотова за присъждане на научна степен “доктор” на тема “Биологична активност на продукти от Coelastrella sp. BGV“ ще се състои на 10-12-2020 г. от 14:00 часа на открито онлайн заседание.

Join Zoom Meeting

Научното жури е утвърдено със заповед 876/13.10.2020 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Таня Ставрева Тошкова-Йотова
  2. Рецензия – Проф. дбн Елена Николова
  3. Рецензия – Проф. д-р Лиляна Гигова
  4. Становище – Проф. дбн Майя Стойнева
  5. Становище – Проф. д-р Румяна Цонева
  6. Становище – Проф. д-р Валя Василева

Materials in English:

Follow the Link

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952