Мария Петрова

21.11.2013
Съобщение

Защитата на дисертацията на гл. асистент Мария Петрова Биотехнологични подходи за размножаване, съхраняване и получаване на биомаса от hairy roots при Arnica montana L.” ще се състои на 09.12.2013 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури е утвърдено със заповед №946/30.10.2013 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Мария Петрова
  2. Рецензия – Професор дн Аглика Едрева
  3. Рецензия – Професор д-р Венета Капчина-Тотева
  4. Становище – Доцент д-р Антоанета Трендафилова
  5. Становище – Доцент д-р Ели Зайова
  6. Становище – Доцент д-р Марина Станилова

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952