Анна Димитрова

05.07.2011
Съобщение

Защитата на дисертацията на гл. асистент Анна Димитрова:  „Регулация на транскрипцията на рибозомните РНК гени в реконструирани кариотипове ечемик” ще се състои на 21.07.2011 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Гл. асистент Анна Димитрова
  2. Рецензия – Доцент д-р Елена Георгиева
  3. Рецензия – Доцент д-р Лъчезар Карагьозов
  4. Становище – Професор д-р Спаска Петкова
  5. Становище – Доцент д-р Елисавета Стоименова
  6. Становище – Доцент д-р Евгени Ананиев

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952