Светла Събева

06.06.2011
Съобщение

Защитата на дисертацията на асистент Светла Събева на тема: ‘Влияние на дехидратационния стрес и АБК върху разтворими белтъци и антиоксидантни ензими в прорастъци от пшеница‘ ще се състои на 22.06.2011 г. от 1000 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Асистент Светла Събева
  2. Рецензия – Професор дбн Аглика Едрева
  3. Рецензия – Доцент д-р Ирина Пунева
  4. Становище – Доцент д-р Лиляна Гигова
  5. Становище – Доцент д-р Магдалена Чорбаджиева
  6. Становище – Доцент д-р Димитрина Недева

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952