Красимира Ташева

07.06.2011
Съобщение

Защитата на дисертацията на гл. асистент Красимира Ташева: “In vitro култури при Rhodiola rosea L. – проучване възможностите за размножаване и съхранение на вида и за продуциране на биологично активни вещества” ще се състои на 24.06.2011 г. от 1000 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Гл. Асистент Красимира Ташева
  2. Рецензия – Професор дбн Йорданка Иванова
  3. Рецензия – Доцент д-р Венета Капчина-Тотева
  4. Становище – Професор дбн Бистра Атанасова
  5. Становище – Доцент д-р Марина Станилова
  6. Становище – Доцент д-р Георгина Костуркова

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952