Бистра Михайлова

21.06.2016

Защитата на дисертацията на Бистра Станишева Михайлова ”Генетични проучвания върху устойчивостта на пипера към краставичномозаичния вирус и създаване на линии с комплексна устойчивост към икономически най-важните болести” ще се състои на 20.07.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед № 443/21.04.2016 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Бистра Михайлова
  2. Рецензия – Професор д-р Йордан Тодоров
  3. Рецензия – Доцент д-р Росица Родева
  4. Становище – Доцент д-р Маргарита Топашка-Анчева
  5. Становище – Доцент д-р Виолета Кондакова
  6. Становище – Професор д-р Елисавета Стоименова

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952