Ралица Георгиева

08-06-2017

Защитата на дисертацията на Ралица Георгиева Георгиева „Ефективност и генетичен контрол на репарацията на ДНК повреди, индуцирани от ултравиолетовата радиация в генома на ечемика (Hordeum vulgare L.)” ще се състои на 29-06-2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури е утвърдено със заповед 436/28.04.2017 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Ралица Георгиева
  2. Рецензия – Чл.-кор. дн Георги Русев
  3. Рецензия – Професор д-р Катя Георгиева
  4. Становище – Доцент д-р Маргарита Пешева
  5. Становище – Доцент д-р Геновева Начева
  6. Становище – Професор д-р Любомир Стоилов

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952