Диляна Донева

12-05-2017

Защитата на дисертацията на Диляна Петрова Донева “Роля на биогенните летливи органични съединения в защитата и адаптацията на растенията в условия на засушаване” ще се състои на 02-06-2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури е утвърдено със заповед 297/09.03.2017 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Aвтореферат – Диляна Донева
  2. Рецензия – Професор д-р Емилия Апостолова
  3. Рецензия – Професор д-р Катя Георгиева
  4. Становище – Професор дн Стефка Танева
  5. Становище – Професор д-р Василий Голцев
  6. Становище – Професор д-р Виолета Великова

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952