Светослав Александров

25.03.2015
Съобщение

Защитата на дисертацията на асистент Светослав Димитров Александров ”Биотехнологични възможности на водораслото Trahidiscus minutus” ще се състои на 09.04.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед 200/06.03.2015 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Светослав Александров
  2. Рецензия – Доцент д-р Ганка Чанева
  3. Рецензия – Доцент д-р Ирина Пунева
  4. Становище – Професор дн Георги Петков
  5. Становище – Професор д-р Емилия Апостолова
  6. Становище – Доцент д-р Милена Попова

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952