Петя Драганова

03-07-2018

Защитата на дисертацията на Петя Христова Драганова “Потенциал на Coelastrella sp. BGV като обект за производствено култивиране” ще се състои на 18-07-2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.
Научното жури e утвърдено със заповед на Директора № 320/16-05-2018 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Петя Драганова
  2. Рецензия – Проф. дн Димитър Пеев
  3. Рецензия – Доц. д-р Ганка Чанева
  4. Становище – Проф. д-р Александър Ташев
  5. Становище – Доц. д-р Калина Ананиева
  6. Становище – Доц. д-р Пламен Пиларски

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952