Теодора Тасева

06-02-2017

Защитата на дисертацията на Теодора Кирилова Тасева “Влияние на етaнола върху ембрионалното развитие, експресията и метилационния статус на импринтиран локус Igf2/H19 при мишки” ще се състои на 22-02-2017 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури е утвърдено със заповед 1083/22.11.2016 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Теодора Тасева
  2. Рецензия – Доцент д-р Валя Василева
  3. Рецензия – Доцент д-р Светослав Димов
  4. Становище – Професор дн Нина Атанасова
  5. Становище – Доцент д-р Милена Мурджева
  6. Становище – Доцент д-р Леонид Пенков

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952