Таня Кърцева

17.03.2014
Съобщение

Защитата на дисертацията на докторант на самостоятелна подготовка Таня Васкова Кърцева ”Проучване ефекта на мутантни гени върху важни биологични качества при домати (Solanum lycopersicum L.) и пшеница (Triticum aestivum L.) ”ще се състои на 31.03.2014г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед 1187/16.12.2014 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Таня Кърцева
  2. Рецензия – Професор д-р Николай Ценов
  3. Рецензия – Доцент д-р Анелия Янчева
  4. Становище – Професор д-р Снежанка Дончева
  5. Становище – Доцент д-р Елена Тодоровска
  6. Становище – Доцент д-р Светлана Ланджева

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952