Биляна Григорова

15.11.2012
Съобщение

Защитата на дисертацията на Биляна Григорова:  „Биохимични, физиологични и морфологични промени при пшенични растения под влияние на засушаване, висока температура и тяхната комбинация ще се състои на 04.12.2012 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед N:951/02.10.2012 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Биляна Григорова
  2. Рецензия – Професор дн Нина Бакърджиева
  3. Рецензия – Доцент д-р Лиляна Гигова
  4. Становище – Професор дн Климентина Демиревска
  5. Становище – Професор дн Диана Петкова
  6. Становище – Доцент д-р Мариела Оджакова

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952