Гергана Гъчева

18.02.2013
Съобщение

Защитата на дисертацията на асистент Гергана Гъчева: „Влияние на култивационни условия върху физиолого-биохимични характеристики и биологични активности на перспективни щамове микроводорасли” ще се състои на 07.03.2013 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед N:1334/ 14.12.2012г

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Гергана Гъчева
  2. Рецензия – Професор д-р Майя Стойнева
  3. Рецензия – Доцент д-р Ирина Пунева
  4. Становище – Професор дн Божидар Чорбанов
  5. Становище – Професор дн Димитър Пеев
  6. Становище – Доцент д-р Лиляна Гигова

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952