Георги Антов

29-11-2017

Защитата на дисертацията на Георги Георгиев Антов “Мутационен скрининг на гените BRCA1, BRCA2 и STK11 при пациенти от българска популация с рак на млечната жлеза” ще се състои на 15-12-2017 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.
Научното жури e утвърдено със заповед на Директора № 1239/19-10-2017 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Георги Антов
  2. Рецензия – Проф. дн Севдалин Георгиев
  3. Рецензия – Доц. д-р Леонид Пенков
  4. Становище – Чл. кор. дн Драга Тончева
  5. Становище – Проф. д-р Стоян Лалчев
  6. Становище – Проф. д-р Любомир Стоилов

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952