Марияна Георгиева

19.12.2013
Съобщение

Защитата на дисертацията на асистент Марияна Георгиева ”Молекулярно-цитогенетична характеристика на геномния интегритет при ечемика” ще се състои на 21.01.2014 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед 948/05. 11. 2013 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Марияна Георгиева
  2. Рецензия – Академик дн Атанас Атанасов
  3. Рецензия – Доцент д-р Габриеле Йовчев
  4. Становище – Професор д-р Любомир Стоилов
  5. Становище – Доцент д-р Румяна Василевска
  6. Становище – Доцент д-р Георги Милошев

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952