Златина Господинова

13-11-2017

Защитата на дисертацията на Златина Иванова Господинова “Антитуморно действие на българските лечебни растения Cotinus coggygria Scop., Tanacetum vulgare L. и Cichorium intybus L.” ще се състои на 28-11-2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.
Научното жури в утвърдено със заповед на Директора № 1127/08-09-2017 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Златина Господинова
  2. Рецензия – Професор д-р Любомир Стоилов
  3. Рецензия – Доцент д-р Милена Мурджева
  4. Становище – Професор д-р Валя Василева
  5. Становище – Доцент д-р Маргарита Пешева
  6. Становище – Доцент д-р Светослав Димов

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952