Гергана Михайлова

08.06.2012
Съобщение

Защитата на дисертацията на асистент Гергана Михайлова:  „Засушаване на възкръстващото растение Haberlea rhodopensis в условия на висока температура и различни светлинни режими” ще се състои на 28.06.2012 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед N:422/03.05.2012 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Асистент Гергана Михайлова
  2. Рецензия – Професор дбн Лиляна Масленкова
  3. Рецензия – Професор дбн Диана Петкова
  4. Становище – Професор д-р Катя Георгиева
  5. Становище – Професор д-р Василий Голцев
  6. Становище – Доцент д-р Мариела Оджакова

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952